Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ES dalībvalstīs

Bulgārija

Tā vietā, lai dotos uz tiesu, strīdu var mēģināt atrisināt arī ar starpniecības palīdzību. Tas ir alternatīvs strīdu risināšanas (ASR) līdzeklis, kurā starpnieks strīdā iesaistītajām pusēm palīdz panākt vienošanos. Bulgārijas valdība un tieslietu speciālisti pienācīgi apzinās starpniecības sniegtās priekšrocības.

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ar ko sazināties?

Bulgārijas Tieslietu ministrija ir izveidojusi starpnieku reģistru, kas ir daļa no to bezpeļņas organizāciju centrālā reģistra, kuras sniedz sabiedriski lietderīgus pakalpojumus.

Tieslietu ministrija nodrošina piekļuvi:

Kurā jomā starpniecība ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Starpniecība ir pieļaujama daudzās tiesību nozarēs. Tomēr šīs nozares netiek nedz regulētas, nedz ierobežotas ar tiesību aktiem. Līdz šim lielākā daļa reģistrēto starpnieku ir specializējušies starpniecībā komerciālās un uzņēmējdarbības lietās.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Starpniecības izmantošana ir pilnībā brīvprātīga. Lai gan starpniecība ir alternatīvs strīdu risināšanas līdzeklis, kas tos ļauj atrisināt, neejot uz tiesu, tā nav priekšnosacījums, kas jāizpilda tiesvedības ierosināšanai.

Nav īpaša starpnieku ētikas kodeksa. Tomēr noteikumi par ētikas standartiem ir iekļauti Likumā par starpniecību un 2007. gada 15. marta Noteikumos Nr. 2, kur izklāstīti nosacījumi un kārtība to organizāciju apstiprināšanai, kas nodrošina starpniecību.

Informācija un mācības

Organizācijas, kas piedāvā starpnieku apmācību, ir no privātā sektora.

Starp mācību semināru tematiem ir juridiskās procedūras un ētikas normas, kas jāievēro starpnieku darbībā, kā arī procedūra, kas izklāstīta Likumā par starpniecību un 2007. gada 15. marta Noteikumos Nr. 2.

Kādas ir starpniecības izmaksas?

Starpniecība nav bezmaksas pakalpojums – par samaksu jāvienojas starpniekam un iesaistītajām pusēm.

Vai ir iespējams panākt starpniecības rezultātā panāktas vienošanās izpildi?

Saskaņā ar Direktīvu 2008/52/EK (lai sekmētu un atvieglotu starpniecību kā alternatīvu formu pārrobežu strīdu risināšanai Eiropas Savienībā) jābūt iespējai lūgt, lai starpniecībā panākta rakstiska izlīguma saturu atzīst par izpildāmu.

Dalībvalstis to dara zināmu tiesām un citām iestādēm, kuru kompetencē ir pieņemt šādus lūgumus.

Saites

Starpnieku reģistrs

Starpnieku reģistrs (meklēšana)

Lapa atjaunināta: 09/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.