Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ES dalībvalstīs

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ar ko sazināties?

Lai iegūtu informāciju par starpniecību Kiprā, sazinieties ar Kiprā reģistrētu advokātu.

Kurā jomā starpniecība ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Starpniecību var izmantot, lai atrisinātu jebkuru strīdu, ja puses piekrīt šim strīda izšķiršanas veidam.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Atšķirībā no otra alternatīvā strīdu izšķiršanas veida (šķīrējtiesas) starpniecības procedūru nereglamentē īpaši likumi, tāpēc nav jāievēro īpaši noteikumi.

NB! Pārstāvju palātai (Βουλή των Αντιπροσώπων) ir iesniegts un pašlaik tiek apspriests īpašs likumprojekts par starpniecību ģimenes lietās.

Kādas ir starpniecības izmaksas?

Starpniecības izmaksas nav noteiktas — parasti tās ir atkarīgas no lietas sarežģītības un starpnieka ieņemamā stāvokļa.

Vai ir iespējama starpniecības rezultātā panāktas vienošanās izpilde?

Starpniecības iznākums nav spriedums, ko var izpildīt tāpat kā tiesas spriedumu.

Lapa atjaunināta: 11/04/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.