Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Mediācija ES dalībvalstīs

Nīderlande

Mediācijas procesā neatkarīga mediatora vadībā puses kopīgi atrisina savstarpējos strīdus. Šim ārpustiesas strīdu izšķiršanas veidam ir daudzas priekšrocības. Daudzos gadījumos mediatora iesaiste ir nepieciešama tikai uz īsu laiku, tādējādi dodot iespēju izvairīties no dārgas un ilgstošas tiesvedības. Mediācija palīdz arī saglabāt attiecības starp pusēm, jo tās kopīgi meklē risinājumu.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ar ko būtu jāsazinās?

Nīderlandē ir dažādi mediatoru reģistri. Nīderlandes Mediatoru federācija (Mediatorsfederatie NederlandMfN) pārvalda Mediatoru reģistru (iepriekš zināms kā NMI Register). Federācija pārstāv lielākās mediatoru asociācijas Nīderlandē. Tās reģistrā ir iekļauti tikai mediatori, kuri atbilst rūpīgi izvērtētiem kvalitātes standartiem. Nīderlandes valdība izmanto Nīderlandes Mediatoru federācijas standartus par pamatu to mediatoru reģistra izveidei, kuri strādā juridiskās palīdzības sistēmas ietvaros(reģistrs, ko uztur Juridiskās palīdzības padome (Raad voor Rechtsbijstand)). Pastāv arī ADR Starptautiskais reģistrs.

Nīderlandes Mediatoru federācijas adrese:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Pasta adrese:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Tālrunis: 010 - 201 23 44
E-pasta adrese: info@mediatorsfederatienl.nl

Kurās jomās mediācija ir pieļaujama un/vai tiek visbiežāk izmantota?

Mediācija ir atļauta vienmēr un visbiežāk tiek piemērota civillietās un publisko tiesību lietās. Jau vairākus gadus ir iespējama arī mediācija krimināllietās.

Vai ir jāievēro īpaši noteikumi?

Mediāciju izmanto brīvprātīgi. Likumā netiek prasīts, ka pusēm būtu jānoslēdz mediācijas vienošanās, kurā ir ietvertas klauzulas par tādiem jautājumiem kā konfidencialitāte un pušu pārstāvība. Tomēr saskaņā ar Nīderlandes Mediatoru federācijas 2017. gada Mediācijas regulu (Mediationreglement 2017) pusēm, kuras izmanto federācijas mediatora pakalpojumu, ir jānoslēdz mediācijas vienošanās.

Federācijas mediatoriem ir jāievēro federācijas rīcības kodekss un jāievēro Mediācijas regula. Ikviens, kas vēlas iesniegt sūdzību par kāda mediatora darbu, var to iesniegt Mediatoru darba kvalitātes fondā (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Informācija un apmācība

Lai viņu iekļautu Mediatoru reģistrā, mediatoram ir jāpabeidz atzīts apmācības pamatkurss mediācijā, jānokārto eksāmens teorijā, jāiziet novērtējuma procedūra un jāiesniedz izziņa par nesodāmību (Verklaring Omtrent het GedragVOG).

Tāpat mediatoriem savas zināšanas ir jāaktualizē, ik pēc trim gadiem izpildot konkrētas prasības. Konkrēti, viņiem trīs gadu laikposmā ir jāpiedalās vismaz deviņās mediācijas lietās, tajās pavadot vismaz 36 kontaktstundas, un katru gadu jāpabeidz vismaz divas mediācijas lietas, tajās pavadot vismaz 8 kontaktstundas. No deviņām mediācijas lietām, kurās viņiem jāpiedalās trīs gadu laikposmā, vismaz trīs gadījumos tās jānoslēdz ar rakstisku vienošanos un ne vairāk kā trīs lietas var risināt, sadarbojoties vairākiem mediatoriem. Turklāt katrā trīs gadu laikposmā mediatoram ir jāiegūst 48 PE punkti (profesionālās izaugsmes mācībās). Daži no šiem punktiem ir jāiegūst, piedaloties vienranga diskusiju vingrinājumos. Reizi trijos gados mediatoriem ir jāpiedalās profesionālizvērtēšanā. Profesionālizvērtēšana ir kvalitātes nodrošināšanas pasākums, un tajā veic neatkarīgu, objektīvu novērtējumu par to, vai mediatora pakalpojumi atbilst vidējam standartam, ko var sagaidīt no profesionāļa. Respektīvi, Nīderlandes Mediatoru reģistrā iekļautajiem mediatoriem ir jāievēro stingras kvalitātes prasības.

Kādas ir mediācijas izmaksas?

Dažādiem mediatoriem var būt atšķirīgas stundas likmes. Mediatoru likmes ietekmē tādi faktori kā viņu pieredze, profesionālā pieredze un specializācijas joma. Tādēļ, pirms sākt mediāciju, ieteicams noskaidrot mediatora stundas likmes un iespējamās papildu izmaksas. Mediatoriem vienmēr ir jānorāda savas izmaksas. Mediācijas izmaksas ir atkarīgas arī no mediācijas procesa ilguma un mediatora konsultāciju skaita. Vidēji mediatora pakalpojumi maksā 150 EUR stundā (bez PVN).

Ja jūs nevarat atļauties samaksāt mediatoram, jums varētu pienākties juridiskā palīdzība, ja jūs atbilstat konkrētiem kritērijiem. Ja jums pienākas juridiskā palīdzība, jums būs jāsedz tikai tāda izmaksu daļa, ko noteikts, pārbaudot jūsu rīcībā esošo līdzekļu apmēru.

Klikšķinot šeit, jūs atradīsiet papildu informāciju par mediācijas izmaksām.

Vai ir iespējams panākt no mediācijas izrietošas vienošanās izpildi?

Likums ļauj strīdā iesaistītajām pusēm pieprasīt no mediācijas izrietošas rakstiskas vienošanās izpildi.

Saistītās saites

Nīderlandes Mediatoru federācija

Mediācijas izmaksas

Nīderlandes Mediatoru federācijas 2017. gada Mediācijas regula

Lapa atjaunināta: 14/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.