Mediācija ES dalībvalstīs

Starpniecība dalībvalstīs ir dažādās attīstības stadijās. Dažās dalībvalstīs attiecībā uz starpniecību pastāv visaptveroši tiesību akti vai procesuālie noteikumi. Citās dalībvalstīs likumdevējas iestādes izrādījušas mazu interesi par starpniecības reglamentēšanu. Tomēr ir dalībvalstis ar stabilām starpniecības tradīcijām, kur galvenokārt paļaujas uz pašregulāciju.

Tiesās nonāk arvien vairāk strīdu. Tā rezultātā ne vien paildzinās laiks, kas nepieciešams strīda atrisināšanai, bet arī paaugstinās tiesāšanās izmaksas, kas sasniedz tādu līmeni, ka kļūst nesamērīgi lielas, salīdzinot ar pašu strīdu.

Starpniecība vairumā gadījumu ir ātrāka un tādēļ parasti arī lētāka nekā parasts tiesas process. Tas īpaši attiecas uz valstīm, kur tiesu sistēmā uzkrājies daudz neizskatītu lietu un tiesas process vidēji ilgst vairākus gadus.

Tāpēc, neraugoties uz starpniecības jomu un metožu dažādību Eiropas Savienībā, pastāvīgi pieaug interese par šo strīdu risināšanas līdzekli kā alternatīvu tiesas nolēmumiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 09/07/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.