Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Bulgarija

Minflok ma tidher il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwim tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jassisti lil dawk involuti f'tilwim biex jaslu għal qbil. Il-gvern u  l-prattikanti tal-liġi tal-Bulgarija huma konxji tal-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Lil min għandek tikkuntattja?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Bulgarija stabbilixxa reġistru ta' medjaturi bħala parti mir-reġistru ċentrali ta' korpi korporattivi mingħajr skop ta' qliegħ li joffru servizzi pubbliċi utli.

Is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja  jipprovdi aċċess għal:

F'liema qasam huwa r-rikors għall-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f'bosta oqsma tal-liġi. Madankollu, dawn l-oqsma mhumiex irregolati jew limitati mil-leġislazzjoni. S'issa, il-biċċa l-kbira tal-medjaturi speċjalizzaw f'medjazzjoni kummerċjali u tan-negozju.

Għandhom jiġu segwiti regoli speċifiċi?

Il-medjazzjoni hija totalment volontarja. Minkejja li l-medjazzjoni tipprovdi mezzi alternattivi għas-soluzzjoni ta' tilwim mingħajr proċedimenti l-qorti, mhijiex prerekwiżit meta jinbdew proċedimenti fil-qrati.

M'hemm l-ebda kodiċi speċifiku ta' ħidma għall-medjaturi. Madankollu, id-dispożizzjonijiet dwar l-istandards etiċi jinsabu fil-Liġi dwar il-Medjazzjoni u r-Regolament Nru 2 tal-15 ta' Marzu 2007, li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċess ta' approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet li jipprovdu l-medjazzjoni.

Informazzjoni u taħriġ

L-organizzazzjonijiet li joffru taħriġ lill-medjaturi huma mis-settur privat.

Is-suġġetti tas-seminar ta' taħriġ jinkludu l-proċedimenti legali u r-regoli etiċi għall-imġiba tal-medjaturi, kif ukoll il-proċedura stabbilita fil-Liġi dwar il-Medjazzjoni u r-Regolament Nru 2 tal-15 ta' Marzu 2007.

X'inhuma l-ispejjeż tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni mhijiex bla ħlas; il-ħlas huwa soġġett għal qbil bejn il-medjatur u l-partijiet involuti.

Huwa possibbli li jiġi infurzat qbil li jirriżulta minn medjazzjoni?

Skont id-Direttiva 2008/52/KE (biex tiġi mħeġġa u ffaċilitata l-medjazzjoni bħala forma alternattiva ta' soluzzjoni ta' tilwim transkonfinali fl-UE), għandu jkun possibbli li jintalab li l-kontenut ta' qbil bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jkun infurzabbli.

L-Istati Membri ser jikkomunikaw dan lill-qrati u lill-awtoritajiet l-oħra kompetenti biex jirċievu tali talbiet.

Links relatati

Reġistru tal-medjaturi

Reġistru tal-medjaturi (fittex)

L-aħħar aġġornament: 09/03/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.