Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Medjazzjoni fil-pajjiżi tal-UE

Olanda

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja fl-Olanda huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Lil min għandek tikkuntattja?

L-Istitut tal-Medjazzjoni tal-Pajjiżi l-Baxxi (NMI) huwa istitut indipendenti li jimmira li jiffamiljarizza lin-nies dwar il-medjazzjoni fil-Pajjiż l-Baxxi u jtejjeb l-istandard tas-servizzi disponibbli. L-NMI żviluppa diversi mudelli u regoli għal dan il-għan.

L-NMI jiġġestixxi wkoll reġistru nazzjonali ta’ medjaturi li jinkludi biss il-medjaturi kwalifikati. Dawn il-medjaturi jkunu segwew taħriġ fil-medjazzjoni bażika rikonoxxut mill-NMI u mbagħad għaddew minn eżami teoretiku u evalwazzjoni. Il-medjaturi rreġistrati mal-NMI huma mitluba li jżommu l-għarfien u l-ħiliet tagħhom aġġornati, u dan jiġi vverifikat mill-NMI. Ir-reġistru jista’ jiġi kkonsultat hawnhekk: Ir-Reġistru tal-Medjaturi tal-NMI.

Fis-sit hemm ukoll informazzjoni indipendenti dwar il-medjazzjoni u l-medjaturi fil-Pajjiżi l-Baxxi. Fis-sit tista’ tfittex informazzjoni skont l-interessi u l-preferenzi tiegħek, bl-użu ta’ kriterji mfasslin skont il-bżonnijiet tiegħek. Pereżempju, tista’ tfittex medjatur b’kompetenza speċifika f’qasam partikolari.

L-indirizz tal-NMI huwa Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. L-indirizz postali tiegħu huwa Kaxxa Postali 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel.: 010 - 201 23 44, faks: 010 - 201 23 45, indirizz elettroniku info@nmi-mediation.nl

Il-medjaturi jistgħu jirreġistraw għand l-NMI, u mbagħad għandhom jirrispettaw il-kodiċi ta’ kondotta għall-medjaturi. Ir-reġistrazzjoni hija volontarja (bħall-konformità mal-kodiċi ta’ kondotta), iżda l-medjaturi li jkunu jixtiequ jaħdmu fis-sistema Olandiża tal-għajnuna legali ssussidjata jew riferiment mill-qrati għandhom jirreġistraw mal-NMI, kif ukoll jiksbu akkreditazzjoni u ssirilhom evalwazzjoni.

Il-Pajjiżi l-Baxxi introduċew ukoll inizjattiva dwar il-medjazzjoni marbuta mal-qrati, imsejħa “Mediation naast rechtspraak”. Dan ifisser li l-qorti tad-distrett jew il-qorti tal-appell li tkun qed tisma' l-każ tiegħek tindikalek il-possibbiltà li tuża l-medjazzjoni. Din tista’ tagħmel hekk bil-miktub, f’liema każ iż-żewġ partijiet jirċievu ittra flimkien ma’ fuljett informattiv, l-awtoevalwazzjoni tal-medjazzjoni u formola ta’ tweġiba. Alternattivament, l-imħallef jista’ jindika waqt is-seduta li għall-każ tiegħek tista' tintuża l-medjazzjoni u jipproponi din l-għażla lilek u lill-parti l-oħra.

Tista’ tavviċina lill-uffiċjal tal-medjazzjoni int stess. Kull qorti tad-distrett u qorti tal-appell ikollha uffiċjal bħal dan, li jkun jista’ jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek, iressaq il-proposta tiegħek għall-medjazzjoni lill-parti l-oħra, jgħin lill-partijiet isibu l-medjatur xieraq u jorganizzaw l-ewwel laqgħa.

Tista’ tikseb aktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni minn:

  • Id-Desk tas-Servizzi Legali (Het Juridisch Loket) Kaxxa Postali 487, 3500 AL Utrecht. Tel.: 0900-8020 (0.10 kull minuta).
  • Il-Kunsill tal-Għajnuna Legali (Raad voor Rechtsbijstand) f’Utrecht: Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, Kaxxa Postali 24080, 3502 MB Utrecht. Tel.: 088-7871012 (Id-Dipartiment tar-Reġistrazzjoni).

F'liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni dejjem hi permessa u tintuża l-aktar fil-liġi ċivili u fil-liġi pubblika.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

Ir-rikors għall-medjazzjoni huwa totalment volontarju. Teżisti kodiċi ta’ kondotta għall-medjaturi.

Informazzjoni u taħriġ

L-Istitut ta’ Medjazzjoni tal-Olanda (NMI) jipprovdi informazzjoni dwar il-medjazzjoni u jirreġistra lill-medjaturi.

L-NMI jipprovdi assigurazzjoni tal-kwalità indipendenti rigward il-medjazzjoni u l-medjaturi nazzjonali u jżomm aġġornat reġistru pubbliku tal-medjaturi.

Il-medjaturi reġistrati mal-NMI huma mħarrġa u kkwalifikati biex jagħmluha ta’ medjaturi skont ir-regoli ta’ medjazzjoni tal-NMI. Huma impenjaw irwieħhom biex jimxu mas-Sistema ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-NMI.

Biex wieħed jitniżżel fir-reġistru tal-NMI bħala medjatur, irid jissodisfa żewġ rekwiżiti bażiċi:

  • Irid jirnexxielu jtemm it-taħriġ bħala medjatur akkreditat mill-NMI
  • Irid jgħaddi evalwazzjoni tal-għarfien rilevanti

L-NMI akkreditat diversi istituti ta’ taħriġ fil-medjazzjoni. Il-programmi ta’ taħriġ tagħhom ivarjaw minn kors bażiku ta’ sitt ijiem (inklużi filgħaxijiet) għal korsijiet li jdumu 20 jum jew iktar. Waħda miż-żewġ kundizzjonijiet preliminari għall-ammissjoni fir-Reġistru tal-Medjaturi tal-NMI hija appuntu li l-kandidat jirnexxielu jtemm wieħed minn dawn il-korsijiet ta’ taħriġ.

It-tieni kundizzjoni preliminari għall-ammissjoni fir-Reġistru tal-NMI huwa li l-kandidat irid jgħaddi minn test li jevalwa l-għarfien rilevanti. L-istrument ta’ evalwazzjoni kien żviluppat għall-NMI mill-Università ta’ Leiden fl-Olanda. Dan jinkludi 50 mistoqsija fejn ir-risposta tingħażel mill-possibbiltajiet offruti, kif ukoll ħames domandi miftuħa. L-għarfien rilevanti huwa inkluż fil-“Mediation Handboek” Olandiż (ed. Sdu Uitgevers, L-Aja, L-Olanda).

It-tieni kondizzjoni bażika għall-ammissjoni hija li tgħaddi minn test ta’ għarfien rilevanti. Il-Gvern tal-Pajjiżi l-Baxxi iżomm l-istatistika dwar il-medjazzjoni (b’sommarju bl-Ingliż).

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni biex tinstab soluzzjoni għal tilwim ċivili ma tkunx ipprovduta mingħajr ħlas.

Il-kostijiet jiddependu mit-tip ta' każ. Ċerti proċeduri huma kumplessi u jieħdu l-ħin u, għaldaqstant, iqumu aktar flus. Jeżistu wkoll każijiet fejn il-partijiet jingħataw parir li jinvolvu lil avukati speċjalizzati fil-medjazzjoni. Xi drabi r-riferiment għand medjatur jista’ jġiegħel lill-partijiet isolvu d-differenzi tagħhom bejniethom stess, li huwa sinjal li l-medjazzjoni tista’ tgħin biex twaqqaf tilwima milli tikber.

Jekk il-partijiet ikollhom biżżejjed mezzi finanzjarji, huma obbligati jħallsu l-ispejjeż tal-medjazzjoni. Il-limitu għad-dħul biex parti tikkwalifika għal avukat jew medjatur iffinanzjat mill-Istat huwa:

  • Għal koppji miżżewġa, sħubiji rreġistrati jew persuni jgħixu flimkien: EUR 35 200 kull sena.
  • Għal persuni waħedhom: EUR 24 900 kull sena.

Barra minn dawn il-limiti finanzjarji, l-għajnuna finanzjarja mhix disponibbli għall-partijiet b’assi 'l fuq minn ċertu valur li jirrikjedu żvelar lill-awtoritajiet tat-taxxa. Dawn jinkludu t-tieni dar, beni immobbli oħra, tfaddil, likwidità, assi, eċċ. Il-valur preċiż għall-koppji miżżewġa, sħubiji rreġistrati jew persuni jgħixu flimkien jiġi ddeterminat abbażi ta’ dejta mingħand l-awtorità tat-taxxa.

Jekk id-dħul tal-partijiet ikun inqas mil-livelli limiti applikabbli, l-istat jikkontribwixxi għall-ispejjeż ta' avukat jew medjatur. Madankollu, l-istat qatt ma jħallas l-ammont sħiħ. Kull parti jkollha tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja. Din tammonta għal EUR 51 għal sa erba’ sigħat u EUR 102 għal ħames sigħat jew aktar (għal kull medjazzjoni, mhux għal kull parti). Il-kontribuzzjoni għal avukat hija ogħla. Dawn iċ-ċifri jingħataw bħala indikazzjoni u mhumiex legalment vinkolanti. L-ammonti preċiżi jistgħu jinstabu fis-sit tal-Kunsill tal-Għajnuna Legali

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Id-Direttiva 2008/52/KE tippermetti li dawk involuti f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jsir eżegwibbli. L-istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni tal-qrati jew lil awtoritajiet kompetenti oħrajn biex jirċievu talbiet bħal dawn.

L-Olanda għadha ma kkomunikatx din l-informazzjoni.

Links relatati

Istitut ta' Medjazzjoni tal-Olanda

L-aħħar aġġornament: 11/04/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.