Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Bulgarije

In plaats van zich tot de rechter te wenden, kan men trachten een geschil door bemiddeling / mediation op te lossen. Bij deze zogenoemde alternatieve geschillenbeslechting (ADR) helpt een bemiddelaar / mediator de partijen in een geschil tot een vergelijk te komen. De regering en de juridische stand geven zich rekenschap van de voordelen van bemiddeling / mediation.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Contact

Het ministerie van justitie heeft een register van bemiddelaars / mediators aangelegd, als onderdeel van het centrale register van non-profitorganisaties die nuttige maatschappelijke diensten verlenen.

De website van het ministerie van justitie geeft toegang tot:

Op welke gebieden is bemiddeling / mediation toegestaan en/of het meest gangbaar?

Bemiddeling / mediation is mogelijk op diverse rechtsgebieden, die echter niet wettelijk zijn geregeld of afgebakend. De meeste thans geregistreerde bemiddelaars / mediators zijn werkzaam op commercieel en zakelijk gebied.

Is bemiddeling / mediation aan bepaalde regels onderworpen?

Bemiddeling / mediation geschiedt geheel op vrijwillige basis. Hoewel het een alternatieve vorm van geschillenregeling betreft, is bemiddeling / mediation geen voorwaarde voor rechtsingang.

Er bestaat geen specifieke gedragscode voor bemiddelaars / mediators. De wet bemiddeling / mediation, alsook verordening nr. 2 van 15 maart 2007, die bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke procedure organisaties voor bemiddeling / mediation worden erkend, bevatten echter voorschriften inzake beroepsethiek.

Informatie en opleiding

De organisaties die de bemiddelaars / mediators opleiden behoren tot de privésector.

Bij de opleiding worden thema's behandeld als procederen, gedragsethiek van de bemiddelaar / mediator, en de procedure die is vervat in de wet bemiddeling / mediation en in verordening nr. 2 van 15 maart 2007.

Hoeveel kost bemiddeling / mediation?

Bemiddeling / mediation is niet kosteloos; de prijs wordt door de bemiddelaar / mediator en de betrokken partijen overeengekomen.

Is de uitvoering van een door bemiddeling / mediator tot stand gebrachte overeenkomst afdwingbaar?

Volgens Richtlijn 2008/52/EG  (bevorderen en vergemakkelijken van beslechting van grensoverschrijdende geschillen in de EU) moeten de partijen kunnen verzoeken dat een door bemiddeling / mediation bereikte schriftelijke overeenkomst materieel uitvoerbaar wordt verklaard.

De lidstaten delen mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn het verzoek in ontvangst te nemen.

Links

Register van bemiddelaars / mediators

register van bemiddelaars / mediators (zoeken)

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.