Bemiddeling in EU-landen

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Met wie contact opnemen?

Voor meer informatie over de bemiddelingsprocedure in Cyprus kunt u contact opnemen met het ministerie van Justitie en Openbare Orde, de Cypriotische orde van advocaten, de kamer van koophandel van Cyprus of de wetenschappelijke en technische kamer van Cyprus.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddeling/mediation kan worden gebruikt om al dan niet grensoverschrijdende civiele geschillen, waaronder handelsgeschillen, op te lossen. De betrokken partijen moeten daarvoor wel hun instemming verlenen. De wet geldt niet voor familierechtelijke geschillen of voor arbeidsconflicten die geen grensoverschrijdend karakter hebben.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Conform de wet van 2012 die bepaalde kwesties op het gebied van bemiddeling/mediation in civiele geschillen regelt (wet 159 (I)/2012), wijzen de partijen in overleg een bemiddelaar/mediator aan. Het gaat daarbij om een informele procedure. De partijen bepalen in samenspraak met de bemiddelaar/mediator op welke wijze de procedure gaat verlopen, hoe lang deze duurt, hoe de bijbehorende geheimhoudingsplicht eruitziet, wat de vergoeding van de bemiddelaar/mediator is en welke betalingsvoorwaarden zullen gelden. Ook over andere relevant geachte vraagstukken worden afspraken gemaakt.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Conform de wet bepalen de partijen vooraf in overleg met de bemiddelaar/mediator onder meer hoe de vergoeding van de bemiddelaar/mediator en de betalingsvoorwaarden worden vastgesteld en wat de procedurekosten zijn. Daarom kunnen de kosten van bemiddeling/mediation niet van tevoren worden berekend. De kosten zijn grotendeels afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de zaak.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Als de partijen een schikking treffen, wordt deze schriftelijk door de bemiddelaar/mediator opgesteld. Een verzoek om tenuitvoerlegging van deze schikking kan bij een rechtbank worden ingediend, hetzij gezamenlijk, hetzij door een van de partijen met uitdrukkelijke toestemming van de andere partijen. In dat geval wordt de schikking op dezelfde wijze als een rechterlijke beslissing ten uitvoer gelegd.

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.