Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Schotland

U kunt ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR - alternative dispute resolution) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben tot overeenstemming te brengen. De Schotse overheid en juristen zijn zich bewust van de potentiële voordelen van mediation. Binnen het Verenigd Koninkrijk heeft het rechtsgebied Schotland een specifieke organisatie en specifieke bepalingen inzake bemiddeling/mediation.

Inhoud aangereikt door
Schotland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Met wie contact opnemen?

De Legal System Division van het Constitution, Law and Courts Directorate van de Schotse overheid is verantwoordelijk voor het bemiddelings-/mediationbeleid in Schotland.

Relevante adressen met betrekking tot mediation:

 • Scottish Mediation Network, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish Community Mediation Network, 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddeling/mediation is toegestaan op alle rechtsgebieden. Deze vorm van geschillenbeslechting wordt meestal toegepast voor familieconflicten en burengeschillen. Ook wordt bij commerciële en zakelijke geschillen steeds vaker voor mediation gekozen. Mediation moet worden aangeboden bij geschillen over aanvullende onderwijsvoorzieningen en opvoedingsondersteuning en verzoening moet beschikbaar zijn bij aanklachten vanwege discriminatie op grond van invaliditeit.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Voor de opkomende beroepsgroep van mediators in Schotland is er geen verplicht regelgevingskader. Ook is mediation geen vereiste voor het instellen van bepaalde soorten gerechtelijke procedures. Mediation is geheel vrijwillig.

Er geldt echter wel een gedragscode voor mediation in Schotland. In deze code wordt rekening gehouden met de verschillende specialisaties, zoals familierecht, geneeskunde en bouw. De Schotse overheid ondersteunt de werkzaamheden van het Scottish Mediation Network (SMN) en de ontwikkeling van het Scottish Mediation Register (SMR). Van alle leden van het SMN wordt vereist dat ze de Schotse gedragscode voor mediation naleven. De mediators en mediationdiensten die in het SMR zijn opgenomen kunnen ook blijk geven van hogere normen. De websites voor deze beide initiatieven zijn kosteloos toegankelijk en worden veel gebruikt; alleen mediators die zich aan de code houden worden op deze sites opgenomen.

Hoe is informatie over bemiddeling/mediation toegankelijk?

Informatie over bemiddeling/mediation is beschikbaar op de website van he Scottish Mediation Network (SMN); het Scottish Mediation Register (SMR) biedt informatie over het vinden van een mediator in Schotland. Deze beide websites zijn openbaar beschikbaar en alle informatie is kosteloos toegankelijk.

Het Scottish Mediation Register is een onafhankelijk register van mediators en mediationdiensten. Deze website biedt gratis toegang tot informatie over mensen die zich bezighouden met allerlei soorten bemiddeling/mediation. Het register wordt beheerd door het Scottish Mediation Network (SMN).

De gegevens op de site worden ten minste eenmaal per jaar door de mediators geactualiseerd.

Het doel van het Scottish Mediation Register is mensen te verzekeren van de professionele kwaliteit van de mediators die zij kiezen door zeker te stellen dat ze aan bepaalde minimumnormen voldoen. Deze normen worden bepaald door een onafhankelijke Standards Board. Mediators die zijn opgenomen in het SMR mogen zichzelf ‘Scottish Mediation Registered Mediatornoemen en mogen het logo van het SMR naast hun naam voeren.

Zodra een verordenende organisatie verklaart dat een bemiddelaar/mediator aan de aanvullende sectornormen van de organisatie voldoet, mag er een extra ‘badge’ van de organisatie in kwestie worden aangebracht naast de vermelding van de bemiddelaar/mediator in het register.

Informatie en training

Sinds 2004 staat er een ‘mediation-plattegrond’ op de website van het SMN. De presentatie van de informatie is een aantal keren met financiële ondersteuning van de Schotse overheid geactualiseerd. De link is in een aantal folders en weblinks opgenomen. Dit is nu gekoppeld aan het Scottish Mediation Register, waardoor er één enkele 'vraagbaak' is ontstaan waar men een gekwalificeerde mediator kan zoeken.

Het kantoor van het SMN ontvangt ook telefonische vragen, die worden doorgeleid naar de juiste mediationdiensten.

Het SMR heeft kwalificaties voor mediators opgesteld, zodat partijen beter geïnformeerd zijn bij het selecteren van een mediator.

In Schotland zijn er opleidingsprogramma's voor verschillende gebieden van mediation. Deze duren allemaal ten minste 30 uur en moeten training omvatten in:

 • de beginselen en de praktijk van bemiddeling/mediation;
 • stadia in het mediationproces;
 • de morele en ethische waarden van bemiddeling/mediation;
 • de juridische context van geschillen (indien relevant);
 • communicatieve vaardigheden die nuttig zijn bij bemiddeling/mediation;
 • onderhandelingsvaardigheden en de toepassing ervan;
 • de gevolgen van conflicten en manieren om daarmee om te gaan;
 • diversiteit.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

De kosten van bemiddeling/mediation verschillen per leverancier en worden niet door de staat gereguleerd.

Bemiddeling/mediation is meestal kosteloos voor de individuele gebruiker indien het geschil kinderen, buurt- en gemeenschapsconflicten, aanvullende onderwijsvoorzieningen en opvoedingsondersteuning of discriminatie op grond van invaliditeit betreft.

De vergoedingen van particuliere mediators lopen uiteen van 200 GBP tot 2 000 GBP of meer per dag.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Richtlijn 2008/52/EG biedt partijen in een geschil de mogelijkheid om te verzoeken dat een via mediation bereikte schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar wordt gemaakt. De lidstaten delen mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn een dergelijk verzoek in ontvangst te nemen.

Links

Scottish Mediation Network, Scottish Mediation Register, normen, Scottish Mediation: Registered Mediators, verordenende organisatie

Laatste update: 11/10/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.