Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Zweeds
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Zweden

Wanneer u bij een civielrechtelijk geschil betrokken bent, kunt u ook proberen uw geschil via bemiddeling/mediation op te lossen in plaats van via de rechter. Dit wordt alternatieve geschillenbeslechting (ADR) genoemd, waarbij een mediator optreedt om de partijen die een geschil met elkaar hebben, tot overeenstemming te brengen. De regering en de juristen in Zweden zijn zich bewust van de voordelen van mediation. Mediation kan ook worden gebruikt in strafzaken, maar vormt geen sanctie voor het strafbaar feit en kan nooit in de plaats komen van een strafproces. Mediation in strafzaken heeft als doel de dader een beter inzicht te verschaffen in de gevolgen van het strafbaar feit en het slachtoffer de mogelijkheid te geven te verwerken wat hij of zij heeft meegemaakt.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Bemiddeling/mediation in civiele zaken

Met wie contact opnemen?

Er bestaat geen centraal orgaan dat toezicht houdt op het beroep mediator. Voor informatie over mediation kunt u echter contact opnemen met het Zweeds Centraal bestuur justitie (Domstolsverket). Het Zweeds Centraal bestuur justitie heeft eveneens een lijst opgesteld van personen die zich bereid hebben verklaard tot bemiddeling/mediation in de rechtbank. Deze lijst kan worden geraadpleegd op https://www.domstol.se.

De Kamer van Koophandel van Stockholm (Stockholms handelskammare) en de Kamer van Koophandel en Industrie van West-Zweden (Västsvenska industri- och handelskammaren) verrichten werk op het gebied van mediation bij handelsaangelegenheden.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation is toegestaan op velerlei gebieden, maar wordt het meest toegepast in civielrechtelijke zaken.

Er bestaat tevens een mogelijkheid voor het instellen van een beroep bij een mediator binnen het gerechtelijk proces.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation geschiedt geheel op vrijwillige basis. Er bestaan geen specifieke regelingen zoals een gedragscode voor mediators.

Informatie en opleiding

Er is geen specifieke informatie beschikbaar over mediationopleidingen en er bestaat geen nationaal opleidingsinstituut voor mediators.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Mediation is niet gratis, maar een overeenkomst tussen de particuliere mediator en de partijen is voorwaardelijk voor betaling. De kosten voor mediation worden gelijk verdeeld tussen de partijen.

Mediation in strafzaken

Met wie contact opnemen?

Sinds 1 januari 2008 moeten alle Zweedse lokale besturen mediation aanbieden wanneer het strafbaar feit werd gepleegd door een dader jonger dan 21. Hetzij de politie, hetzij het lokale bestuur kan het initiatief nemen een dader te vragen of hij interesse heeft in mediation.

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Mediation kan worden gebruikt voor daders van elke leeftijd en in elke fase van de gerechtelijke procedure. De mediationwet legt geen maximumleeftijd op, maar sinds 1 januari 2008 moeten alle Zweedse lokale besturen mediation aanbieden wanneer het strafbaar feit werd gepleegd door een dader jonger dan 21.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Mediation maakt geen deel uit van de bestraffing. Er moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • beide partijen moeten er vrijwillig aan deelnemen.
  • van het strafbaar feit moet bij de politie aangifte zijn gedaan en de dader moet schuld hebben bekend.
  • mediation moet aangewezen zijn in het licht van de omstandigheden.

Informatie en opleiding

De wet vereist dat personen die als mediators worden aangewezen, competent en eerlijk zijn. Zij moeten ook onpartijdig zijn.

Meer informatie kan worden verkregen bij de lokale besturen of bij de nationale raad voor criminaliteitspreventie (Brottsförebyggande rådet).

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Mediation is gratis voor zowel slachtoffer als dader.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.