Medierea în țările UE

Austria

De ce să nu încercați să soluționați un litigiu prin mediere, în loc să introduceți o acțiune în instanță? Medierea constituie o cale alternativă de soluționare a litigiilor, prin care un mediator ajută părțile implicate să ajungă la un acord.

Conținut furnizat de
Austria

Cui vă puteți adresa?

Ministerul Federal al Justiției ține la zi o listă a mediatorilor autorizați. Toți mediatorii înscriși pe această listă au urmat o formare specifică.

Nu există o autoritate centrală competentă pentru serviciile de mediere.

Există asociații cu scop lucrativ sau nelucrativ care oferă servicii de mediere, precum și câteva organizații neguvernamentale care acordă asistență mediatorilor.

Când puteți recurge la mediere?

În chestiunile de drept civil se poate recurge la mediere în cazul litigiilor a căror soluționare este în mod normal de competența instanțelor de drept comun. Părțile pot să opteze pentru mediere în mod voluntar, în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului.

În anumite litigii între vecini, părțile trebuie să încerce soluționarea pe cale extrajudiciară înainte de a introduce o acțiune în instanță. În acest sens, părțile dispun de mai multe posibilități: să se adreseze unui organism de conciliere, să ajungă la o tranzacție judiciară prin sesizarea unei instanțe districtuale (procedură cunoscută sub denumirea de „prätorischer Vergleich”) sau să recurgă la mediere.

Există norme specifice care trebuie respectate?

Nu există nici norme specifice privind mediatorii, nici un cod de conduită aplicabil mediatorilor. Anumite drepturi și obligații se aplică doar mediatorilor autorizați, înscriși pe lista menționată.

Mediatorii nu sunt autorizați în funcție de specializare, de exemplu, în litigii familiale, medicale sau privind construcțiile; domeniile de activitate ale mediatorilor autorizați pot figura ca informații suplimentare.

Orice persoană care a urmat formarea specifică și care îndeplinește cerințele aplicabile poate fi înscrisă pe lista mediatorilor autorizați. Nu există restricții legale cu privire la folosirea termenului de „mediator” ca titlu profesional; cu toate acestea, doar persoanele care au calificarea corespunzătoare pot să folosească titlul profesional de „mediator autorizat”.

Informații și formare

Informații suplimentare, inclusiv privind formarea și cerințele care trebuie îndeplinite pentru înscrierea pe lista mediatorilor autorizați în Austria, sunt publicate aici. Informațiile sunt disponibile numai în limba germană.

Cât costă medierea?

În general, medierea nu este gratuită.

Onorariul de mediere se stabilește între mediatorul privat și părțile în litigiu.

Acordurile de mediere sunt executorii?

În temeiul Directivei 2008/52/CE, părțile trebuie să beneficieze de posibilitatea de a solicita ca acordul scris rezultat în urma medierii să fie declarat executoriu. Statele membre au obligația de a desemna instanțele sau alte organisme publice care au competența de a primi astfel de cereri.

În Austria, un acord obținut prin mediere devine executoriu numai dacă este încheiat sub formă de tranzacție judiciară (Vergleich) în instanță sau sub formă de act notarial, încheiat în fața unui notar.

Ultima actualizare: 28/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.