NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Belgia

De ce să nu încercați să vă soluționați litigiul prin mediere în loc să intentați o acțiune în instanță? Aceasta este un mijloc alternativ de soluționare a litigiilor, prin care un mediator ajută părțile să ajungă la o înțelegere. În Belgia, administrația și practicienii din domeniul judiciar recunosc avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Belgia

Pe cine puteți contacta?

Comisia Federală pentru Mediere.

Deși nu desfășoară ea însăși activități de mediere, Comisia Federală reglementează această profesie și deține evidențe actualizate ale mediatorilor autorizați.

Secretariatul Comisiei oferă informații în limba olandeză și în limba franceză. Comisia poate fi contactată prin e-mail și la adresa următoare:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

Având în vedere că este vorba despre mediatori autorizați, Comisia Federală pentru Mediere garantează calitatea și buna desfășurare a medierii.

Lista mediatorilor este disponibilă în limba olandeză și în limba franceză.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Se poate recurge la mediere în materie de:

 • drept civil (inclusiv litigiile familiale);
 • drept comercial;
 • drept muncii;
 • Există de asemenea o mediere penală și reparatorie, însă aceste domenii nu intră în competența Comisiei Federale pentru Mediere.

Cel mai frecvent se apelează la mediere în materie de drept civil, mai ales în cauzele privind dreptul familiei.

Ce proceduri trebuie urmate?

Recurgerea la mediere este o alegere voluntară a părților, nereușita nefiind sancționată.

În conformitate cu dispozițiile recente din dreptul familiei, judecătorul are obligația să informeze părțile cu privire la existența și posibilitățile oferite de mediere.

Există un „Cod de conduită” al mediatorilor, disponibil în limba olandeză și în limba franceză.

Informații și formare

Puteți găsi numeroase informații pe site-ul internet, în limba olandeză și în limba franceză, cu privire la diferite aspecte ale medierii (desfășurarea acțiunii de mediere, costuri, adrese, …).

Secțiunea profesioniștilor

Această secțiune a site-ului internet oferă informații cu privire la criteriile care trebuie îndeplinite pentru a deveni mediator autorizat și posibilitățile de formare a mediatorilor.

Comisia Federală pentru Mediere a reglementat formarea mediatorilor, însă formarea propriu-zisă este asigurată de către sectorul privat.

Programul cuprinde un trunchi comun de 60 de ore, alcătuit din cel puțin 25 de ore de formare teoretică și cel puțin 25 de ore de formare practică.

 • Trunchiul comun cuprinde principiile generale ale medierii (etică/filozofie), studiul diferitelor mijloace alternative de soluționare a litigiilor, legea aplicabilă, aspecte de sociologie, psihologie și procesul de mediere.
 • Exercițiile practice vizează materia din programă și dezvoltă, prin jocuri de rol, aptitudinea de a negocia și de a comunica.

Pe lângă acest trunchi comun, există programe specifice pentru fiecare tip de mediere (cel puțin 30 de ore, împărțite liber în ore de formare teoretică și practică).

Există programe specifice pentru medierea în materie de dreptul familiei, drept civil, comercial și social.

Criteriile de autorizare

 • Criteriile de autorizare a mediatorilor,
 • Directivele privind depunerea unui dosar pentru obținerea titlului de mediator autorizat în temeiul Legii din 21 februarie 2005,
 • Inventarul cererii de recunoaștere ca mediator (Word)

Criteriile de formare / formarea continuă

Formarea inițială

 • Hotărârea din 1 februarie 2007 de stabilire a condițiilor și procedurilor de acreditare a centrelor de formare și a programelor de formare a mediatorilor autorizați (PDF)
 • Organismele de formare a mediatorilor agreate de Comisia Federală pentru Mediere

Formarea continuă

 • Hotărârea din 18 decembrie 2008 de stabilire a obligațiilor mediatorilor autorizați în materie de formare continuă și criteriile de acreditare a programelor propuse în acest sens.

Codul de conduită

 • Codul de conduită al mediatorului autorizat (Word)

Înregistrarea plângerilor

 • Hotărârea privind procedura de retragere a autorizației, stabilirea sancțiunilor conform codului de conduită și procedura de aplicare a sancțiunilor

Care sunt costurile medierii?

Medierea nu este gratuită. Onorariul mediatorului se stabilește de comun acord între mediatorul privat și părți. Legea nu conține dispoziții în acest sens. În general, fiecare parte plătește jumătate din onorariu.

Este posibil ca una dintre părți să obțină sprijin financiar pentru plata onorariului mediatorului în cazul în care aceasta dispune de venituri modeste, cu condiția ca mediatorul să fie autorizat.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Conform dispozițiilor Directivei europene nr. 2008/52/CE, trebuie să existe posibilitatea de a solicita executarea silită a unui acord scris rezultat dintr-un proces de mediere. Statele membre precizează care sunt instanțele judecătorești sau alte autorități competente pentru a primi astfel de cereri. Belgia nu a comunicat încă această informație.

Totuși, conform articolelor 1733 și 1736 din Codul judiciar, este posibilă recunoașterea acordului de mediere de către un judecător, acesta devenind astfel autentic și executoriu. În ceea ce privește forma, acordul este transpus sub forma unei hotărâri judecătorești.

Există de asemenea o alternativă care nu necesită intervenția unui judecător. Acordul de mediere poate fi transpus într-un act notarial în cadrul unui birou notarial. Astfel, acordul devine autentic și executoriu, fără a se recurge la un judecător. Această opțiune este posibilă doar cu acordul tuturor părților.

Linkuri relevante

Serviciul Public Federal de Justiție

Comisia Federală pentru Mediere

Ultima actualizare: 06/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.