NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Bulgaria

Decât să ajungeţi în instanţă, de ce nu încercaţi să vă soluţionaţi litigiul prin mediere? Medierea este o procedură de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL), prin care un mediator ajută persoanele implicate în litigiu să ajungă la un acord. Guvernul şi profesioniştii din domeniul juridic din Bulgaria sunt conştienţi de avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Bulgaria
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pe cine puteţi contacta?

Ministerul Justiţiei din Bulgaria a înfiinţat un registru al mediatorilor ca parte a registrului central al persoanelor juridice non-profit care oferă servicii publice utile.

Site-ul Ministerului Justiţiei oferă acces la:

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere şi/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea este acceptată în multe domenii de drept. Cu toate acestea, domeniile nu sunt reglementate sau limitate de legislaţie. Până în prezent, majoritatea mediatorilor înregistraţi s-au specializat în mediere comercială şi de afaceri.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Medierea este voluntară. Deşi medierea prevede un mijloc alternativ de soluţionare a unei dispute fără a se recurge la proceduri în instanţă, nu este o cerinţă prealabilă iniţierii de acţiuni în justiţie.

Nu există un cod de conduită specific al mediatorilor. Cu toate acestea, dispoziţiile privind standardele etice se regăsesc în Legea privind medierea şi Regulamentul nr. 2 din 15 martie 2007 care prevede condiţiile şi procedurile de aprobare a organizaţiilor de mediere.

Informaţii şi formare

Organizaţiile care oferă formare mediatorilor provin din mediul privat.

Subiectele de seminar includ proceduri juridice şi norme etice pentru conduita mediatorilor, precum şi procedura prevăzută în Legea privind medierea şi Regulamentul nr. 2 din 15 martie 2007.

Care sunt costurile medierii?

Medierile nu sunt gratuite; plata face obiectul unui acord între mediator şi părţile implicate.

Este posibilă executarea unui acord în urma medierii?

În conformitate cu Directiva 2008/52/CE (de încurajare şi facilitare a medierii ca formă alternativă de soluţionare a litigiilor transfrontaliere în UE), este posibil să se solicite punerea în executare a conţinutului unui acord scris rezultat în urma medierii.

Statele membre vor comunica acest lucru instanţelor şi autorităţilor competente să primească astfel de cereri.

Linkuri relevante

Registrul mediatorilor

Registrul mediatorilor (căutare)

Ultima actualizare: 09/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.