Medierea în țările UE

Bulgaria

De ce să nu încercați să soluționați un litigiu prin mediere, în loc să introduceți o acțiune în instanță? Medierea este o măsură de soluționare alternativă a litigiilor, prin care un mediator ajută părțile implicate într-un litigiu să ajungă la un acord. Autoritățile și practicienii din domeniul dreptului din Bulgaria sunt conștienți de avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Pe cine puteți contacta

Ministerul Justiției din Bulgaria a instituit un registru al mediatorilor, ca parte a unui registru central al organizațiilor non-profit care oferă servicii de interes public.

Site-ul Ministerului Justiției oferă acces la:

În ce domeniu este admisă și/sau cel mai des întâlnită medierea?

Medierea este acceptată în multe domenii de drept. Legislația nu reglementează și nici nu limitează domeniile în care se poate recurge la mediere. Până în prezent, majoritatea mediatorilor înregistrați s-au specializat în mediere comercială și de afaceri.

Există reguli speciale care trebuie respectate?

Medierea este voluntară. Oferă un mijloc alternativ de soluționare a unui litigiu fără sesizarea unei instanțe și nu este o condiție prealabilă pentru inițierea procedurilor judiciare.

Nu există un cod de conduită specific pentru mediatori. Cu toate acestea, în Legea privind medierea și în Regulamentul nr. 2 din 15 martie 2007 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aprobare a organizațiilor care formează mediatori există dispoziții privind standardele etice în acest domeniu.

Informații și formare

Organizațiile care oferă cursuri de formare pentru mediatori provin din sectorul privat.

Temele seminarelor de formare includ procedurile judiciare și normele etice de conduită pentru mediatori, precum și procedura prevăzută în Legea privind medierea și în Regulamentul nr. 2 din 15 martie 2007.

Care sunt costurile medierii?

Medierea nu este gratuită; onorariile se stabilesc de comun acord între mediator și părțile implicate.

Este posibilă executarea unui acord în urma medierii?

În conformitate cu Directiva 2008/52/CE (încurajarea și facilitarea medierii ca formă alternativă de soluționare a litigiilor transfrontaliere în UE), legislația națională trebuie să prevadă posibilitatea ca, în urma unei solicitări în acest sens, acordul scris rezultat în urma medierii să devină executoriu.

Prevederile Directivei 2008/52/CE privind forța executorie a acordurilor rezultate în urma medierii au fost transpuse în Legea privind medierea.

Statele membre vor comunica acest lucru instanțelor judecătorești și altor autorități competente să primească astfel de cereri.

Ultima actualizare: 08/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.