Medierea în țările UE

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Pe cine puteți contacta?

Pentru informații privind medierea în Cipru, vă rugăm să contactați Ministerul Justiției și Ordinii Publice (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Asociația Barourilor din Cipru (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Camera de Comerț și Industrie din Cipru(Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) sau Camera Tehnică Științifică din Cipru (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Cu condiția ca părțile implicate să fie de acord, se poate recurge la mediere pentru a soluționa orice litigiu civil, transfrontalier sau nu, inclusiv litigiile comerciale. Legea nu se aplică litigiilor familiale și conflictelor de muncă care nu intră sub incidența litigiilor transfrontaliere.

Trebuie urmate proceduri specifice?

În conformitate cu Legea din 2012 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă [Legea 159(I)/2012], părțile numesc un mediator în mod consensual. Procedura este informală. În consultare cu mediatorul, părțile convin asupra: procedurii de urmat, duratei acesteia, obligației de confidențialitate a procedurii, remunerației mediatorului și condițiilor de plată, precum și asupra oricărei alte chestiuni considerate necesare.

Care sunt costurile medierii?

În conformitate cu legea, înainte de a iniția procedura de mediere, părțile convin asupra mai multor aspecte, în consultare cu mediatorul, inclusiv asupra modului de stabilire a remunerației mediatorului și a condițiilor de plată a mediatorului, precum și asupra oricăror alte costuri ale procedurii. Prin urmare, nu există costuri fixe pentru mediere; aceasta depinde, în esență, de complexitatea cauzei.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

În cazul în care părțile ajung la un acord în urma medierii, acesta este redactat de mediator în scris; ambele părți în comun – sau oricare dintre ele, cu consimțământul expres al celeilalte părți – pot depune la instanță o cerere de executare a acestuia. În acest caz, acordul la care se ajunge în urma medierii se execută în același mod ca o hotărâre judecătorească.

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.