NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Italia

De ce să nu încercați să vă soluționați litigiul prin mediere în loc să intentați o acțiune în instanță? Medierea este o cale alternativă de soluționare a litigiilor (CASL) prin intermediul căreia un mediator asistă persoanele implicate într-un litigiu pentru ca acestea să ajungă la un acord. Guvernul și practicienii din domeniul dreptului din Italia consideră că medierea este un instrument deosebit de eficient.

Conținut furnizat de
Italia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

1. Pe cine pot contacta?

Decretul legislativ (decreto legislativo) nr. 28/2010 a introdus în Italia un sistem de mediere civilă și comercială pentru soluționarea litigiilor în ceea ce privește orice drept la care părțile sunt libere să renunțe sau pe care pot să îl transfere.

Medierea este furnizată de organizații de mediere - care pot fi publice sau private și care sunt înscrise într-un registru aferent (registro degli organismi di mediazione), ținut de Ministerul Justiției.

Registrul organizațiilor acreditate să furnizeze servicii de mediere este publicat pe site-ul Ministerului Justiției (https://www.giustizia.it/giustizia).

Registrul ar trebui să vă permită să contactați o organizație de mediere aleasă de dumneavoastră și să apelați la serviciile unor mediatori care sunt membri ai organizației. Informații suplimentare se pot obține direct de la organizația în cauză.

2. În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Organizațiile de mediere pot oferi asistență în încercarea de a ajunge la un acord extrajudiciar în cazul litigiilor care au ca obiect drepturi la care părțile sunt libere să renunțe sau pe care pot să le transfere (diritti disponibili). Participarea la mediere este voluntară, deși poate fi sugerată de un judecător sau impusă printr-un contract semnat de părți.

3. Există norme specifice?

Normele care reglementează medierea în materie civilă și comercială sunt în prezent stabilite în Decretul legislativ nr. 28/2010, menționat anterior, și în Ordinul ministerial (decreto ministeriale) nr. 180/2010.

4. Formare

Persoanele care doresc să exercite profesia de mediator trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (3) litera (b) din Ordinul ministerial nr. 180/2010 - să dețină o licență sau diplomă cel puțin echivalentă cu o diplomă universitară corespunzând unei perioade de trei ani de studii, sau să fie membru al unei asociații sau organizații profesionale; să fi urmat cursuri de perfecționare de cel puțin doi ani cu furnizorii de formare acreditați de Ministerul Justiției; pe parcursul celor doi ani de recalificare trebuie să fi luat parte, ca stagiari asistați, la cel puțin douăzeci de cazuri de mediere.

Furnizorii de formare profesională care emit certificate prin care atestă că mediatorii au absolvit cursuri de formare necesare sunt organisme publice sau private acreditate de către Ministerul Justiției, cu condiția ca acestea să respecte anumite standarde.

5. Care sunt costurile medierii?

Criteriile care determină taxele aferente medierii (indennità di mediazione), respectiv taxa pentru inițierea procedurii și taxa de mediere corespunzătoare, sunt prevăzute în Ordinul ministerial nr. 180/2010.

Sumele sunt specificate în tabelul A anexat la ordin. Acestea variază în funcție de valoarea litigiului.

6. Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Articolul 12 din Decretul legislativ nr. 28/2010 prevede că acordurile la care s-a ajuns în urma medierii, cu condiția ca acestea să nu fie contrare ordinii publice sau normelor de drept, pot fi autorizate, la cererea oricăreia dintre părți, de către președintele instanței inferioare (tribunale) în a cărei rază teritorială își are sediul organizația de mediere. În cazul unui litigiu transfrontalier de tipul celui prevăzut la articolul 2 din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului, acordul este aprobat de către președintele instanțe inferioare în raza teritorială a căreia este pus în aplicare acordul.

Acordul astfel aprobat reprezintă un titlu executoriu în caz de expropriere forțată (espropriazione forzata), executare în formă specifică (esecuzione în forma specifica) sau înregistrare a unei ipoteci judiciare (ipoteca giudiziale).

7. Este gratuit accesul la baza de date a mediatorilor?

În prezent, nu există niciun registru public al mediatorilor, dar Ministerul Justiției publică periodic o listă a organizațiilor de mediere la care sunt afiliați mediatorii. Pentru informații suplimentare, publicul poate solicita informații de la biroul competent din cadrul ministerului care supraveghează activitățile organizațiilor de mediere; biroul poate fi contactat prin intermediul site-ului web al ministerului.

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.