NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Letonia

Decât să apelați la o instanță judecătorească, de ce să nu încercați soluționarea litigiilor prin mediere? Aceasta este o cale alternativă de soluționare a litigiilor (ASL) prin intermediul căreia un mediator asistă persoanele implicate într-un litigiu pentru a ajunge la un acord. Guvernul și practicienii în drept din Letonia sunt conștienți de avantajele medieri.

Conținut furnizat de
Letonia

Pe cine puteți contacta?

Folosirea medierii în soluționarea litigiilor civile încă se află în stadii incipiente în Letonia. Nu există un organ de stat central responsabil cu reglementarea profesiei de mediator.

Consiliul de Mediere

Consiliul de Mediere (Mediācijas padome) este o asociație înființată la data de 25 iulie 2011 care reunește mai multe asociații înregistrate în Letonia care își desfășoară activitatea în domeniul medierii. Acesta vizează dezvoltarea de standarde comune privind formarea mediatorilor și introducerea certificării pentru programele de formare, elaborarea și adoptarea unui cod de conduită pentru mediatorii certificați și, de asemenea, reprezentarea mediatorilor certificați, prezentarea punctelor sale de vedere în fața autorităților naționale și locale, a altor autorități și oficialități, precum și emiterea de avize cu privire la aspecte legislative și practica juridică aparținând domeniului medierii.

Consiliul de Mediere a fost înființat de următoarele asociații:

 • Mediere și SAL (Mediācija un ADR);
 • Mediere Integrată în Letonia (Integrētā mediācija Latvijā);
 • Integrare pentru Societate (Centrul de sprijin pentru victime) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs);
 • Asociația Mediatorilor Comerciali (Komercmediatoru asociācija).

Mediere și SAL

Mediere și SAL (Mediācija un ADR) a fost înființată la data de 7 aprilie 2005. Obiectivele sale sunt:

 • de a promova introducerea progresivă și utilizarea metodelor de soluționare alternativă a litigiilor (mediere, conciliere, stabilirea imparțială a faptelor, rapoarte de expertiză, arbitraj etc.) în Letonia;
 • de a participa la procesele de elaborare a politicilor, de exemplu, în grupurile de lucru stabilite de organele publice;
 • de a promova îmbunătățirea standardelor în ceea ce privește calificările profesionale ale membrilor săi și de a asigura cel mai înalt nivel posibil al serviciilor de mediere și SAL;
 • de a reuni profesioniștii SAL în vederea realizării obiectivelor comune;
 • de a coopera cu organizațiile internaționale și cu alte persoane fizice și juridice.

Organizația oferă consiliere părților implicate într-un litigiu și reprezentanților acestora în privința alegerii unui specialist și, de asemenea, organizează conferințe și seminarii privind medierea și SAL. Unii membri ai organizației practică profesia de mediator fiind specializați în cauze civile și penale. Membrii au dobândit abilități de negociere și de mediere în cadrul cursurilor de formare organizate atât în Letonia, cât și în străinătate cu mediatori și specialiști în soluționarea conflictelor experimentați din Statele Unite, Regatul Unit, Germania și din alte țări.

Mediere Integrată în Letonia

Mediere Integrată în Letonia (Integrētā mediācija Latvijā – IMLV) a fost înființată la data de 10 august 2007. Viziunea sa este cea a unei societăți care soluționează litigiile cu succes, în care interesele tuturor părților sunt reprezentate în mod egal iar procesul de soluționare a litigiilor este uman, echitabil și bazat pe cooperare. IMLV a fost înființată în strânsă cooperare cu asociația Integrierte Mediation din Germania. Cooperarea este planificată în domeniul educației, al formării suplimentare, al supravegherii, al introducerii serviciilor de mediere și al adoptării de bune practici.

Obiectivul IMLV este de a promova dezvoltarea medierii la nivel regional, național și internațional prin integrarea acesteia în procesul de soluționare a litigiilor din instituții și organizații și din activitatea profesioniștilor, precum și din societate în general.

Pentru a realiza acest obiectiv, IMLV și-a stabilit următoarele atribuții:

 • să promoveze și să dezvolte ideea de mediere integrată în Letonia ca formă modernă și performantă de soluționare a litigiilor;
 • să promoveze cooperarea între profesioniști, organizații și instituții;
 • să definească și să militeze pentru conceptele și beneficiile medierii integrate;
 • să informeze și să educe publicul larg cu privire la conceptele și posibilitățile medierii integrate;
 • să facă cunoscute succesele medierii integrate la scară mai largă;
 • să organizeze cursuri de formare privind medierea și potențialul pentru integrarea acesteia în diverse domenii;
 • să efectueze studii și anchete.

IMLV reunește diverși profesioniști – inclusiv practicieni în domeniul medierii – al căror scop este de a integra abilitățile de mediere în activitățile lor și de a promova conștientizarea de către publicul larg a medierii ca opțiune viabilă pentru soluționarea litigiilor.

Integrare pentru Societate (Centrul de sprijin pentru victime)

Centrul de sprijin pentru victime al asociației Integrare pentru Societate a devenit operațional în 2003. Obiectivul de bază al acestuia este de a sprijini victimele infracțiunilor. Din anul 2004, personalul include 20 de mediatori cu cunoștințe foarte bune în materie de proceduri de mediere și capabili să soluționeze litigii de drept civil și administrativ.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea este acceptată în multe domenii. Domeniul în care ar putea fi utilizată cel mai frecvent este cel al litigiilor civile care țin de dreptul familiei și dreptul comercial.

Trebuie urmate anumite norme?

Recurgerea la mediere este pe deplin voluntară.

Medierea nu este o condiție prealabilă pentru inițierea anumitor tipuri de proceduri judiciare sau pentru continuarea procedurilor judiciare.

Medierea în Letonia nu este reglementată de legi și reglementări externe.

Informații și formare

Un site dedicat medierii: http://www.mediacija.lv.

Cele două asociații, Mediere și SAL și respectiv Integrare pentru Societate, dispun de formatori care oferă un curs de bază în domeniul medierii destinat viitorilor mediatori și un curs privind competențele de bază de soluționare a conflictelor pentru utilizarea în mediul profesional și mediul personal.

Care sunt costurile medierii?

Soluționarea litigiilor civile prin intermediul medierii nu este oferită gratuit. Costurile medierii depind de mai mulți factori: calificările și experiența mediatorului, complexitatea litigiului, numărul necesar de ședințe de mediere, precum și de alți factori.

Cu toate acestea, în cauzele privind interesele și drepturile copilului, Consiliul pentru afaceri externe și de conciliere al instanței de dreptul familiei din Riga (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) oferă servicii gratuite pentru rezidenții orașului Riga. Litigiile se referă în mare parte la întreținere, dispozițiile referitoare la domiciliul unui copil, drepturile de vizitare, încredințare și creșterea copiilor.

Este posibilă executarea unui acord rezultat în urma procesului de mediere?

Directiva 2008/52/CE stipulează că cei implicați într-un litigiu pot solicita conferirea unui caracter executoriu unui acord scris rezultat în urma medierii. Statele membre trebuie să comunice Comisiei denumirile instanțelor judecătorești sau ale altor autorități competente să se ocupe de astfel de solicitări.

Letonia nu a comunicat încă aceste informații.

Linkuri

Mediācija.lv

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.