Medierea în țările UE

Lituania

În loc să vă adresați unei instanțe judecătorești, ați putea încerca să vă rezolvați litigiile prin mediere. Aceasta este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor (ASL) prin intermediul căreia persoanele implicate într-un litigiu sunt asistate de un mediator pentru a ajunge la un acord. Guvernul și practicienii în drept din Republica Lituania cunosc avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Lituania

Pe cine puteți contacta?

Nu există niciun organism centralizat sau guvernamental responsabil de mediere (tarpininkavimas), iar Lituania nu intenționează să creeze un astfel de organism.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea (taikinamasis tarpininkavimas) poate fi utilizată în litigiile civile (și anume litigiile soluționate în mod normal printr-o procedură civilă de o instanță cu jurisdicție generală).

Trebuie urmate proceduri specifice?

Medierea este reglementată de Legea privind medierea în litigii civile (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). În acest cadru legislativ, utilizarea medierii este complet voluntară. Nu există regulamente specifice cum ar fi un cod de conduită pentru mediatori.

Informații și formare

Până în prezent, în Lituania nu a fost instituit niciun program național de formare. Cu toate acestea, centrul de instruire al Ministerului Justiției (Teisingumo ministerija) și organisme private asigură cursuri de formare. Organismele private nu sunt reglementate.

Care sunt costurile medierii?

Conform Legii privind medierea în litigii civile, medierea poate fi acordată în schimbul unei remunerații sau cu titlu gratuit. În cazul în care este acordată în schimbul unei remunerații, procedura poate începe numai după ce un mediator convine în scris cu ambele părți în litigiu asupra sumei de plată și a metodei de plată.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Directiva 2008/52/CE permite persoanelor implicate într-un litigiu să solicite executarea unui acord scris care rezultă din mediere. Statele membre vor comunica acest lucru instanțelor și altor autorități competente pentru primirea acestor solicitări.

Conform Legii privind medierea în litigii civile, instanța competentă este aleasă de părțile în litigiu. Aceasta poate fi instanța districtuală de la domiciliu sau de la sediul social al uneia dintre părțile la litigiu.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.