NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Malta

De ce să nu încercați să vă soluționați litigiul prin mediere în loc să intentați o acțiune în instanță? Medierea este o cale alternativă de soluționare a litigiilor (CASL) prin intermediul căreia un mediator asistă persoanele implicate într-un litigiu pentru ca acestea să ajungă la un acord. Autoritățile publice și specialiștii din domeniul juridic din Malta sunt conștienți de avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Malta

Pe cine puteți contacta?

În Malta, organismul public responsabil în materie de mediere este Centrul de Mediere, care a fost înființat în temeiul capitolului 474 din Legea privind medierea din 2004. Centrul de Mediere este un for căruia i se pot adresa - sau la care pot fi trimise - părțile implicate într-un litigiu, pentru soluționarea acestuia cu ajutorul unui mediator.

Puteți contacta grefa Centrului de Mediere din Malta la adresa Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1110.

De asemenea, puteți suna la numărul +35621251110 sau puteți trimite un email la adresa mediation.mjha@gov.mt

Centrul deține o listă cu mediatorii acreditați de către acesta; părțile aleg de comun acord un mediator din această listă.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea este admisă în litigii de drept civil, de dreptul familiei, de drept social, de drept comercial și în ceea ce privește aspectele industriale.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Medierea este un proces voluntar. Cu toate acestea, părțile implicate în proceduri pot solicita instanței, de comun acord, să suspende procedurile pe parcursul derulării medierii. Mai mult, instanța poate, din proprie inițiativă, să suspende procedurile pe durata procesului și să îndrume părțile să încerce soluționarea litigiului prin mediere. Cu toate acestea, trebuie subliniat că medierea în cauzele de dreptul familiei este obligatorie, în special în cauzele privind separarea persoanelor fizice, dreptul de vizitare și custodia copiilor și întreținerea copiilor și/sau a soților.

Centrul de Mediere din Malta a redactat un cod deontologic care trebuie respectat de către mediatori în timpul procedurilor de mediere.

Codul conține reguli care trebuie respectate cu strictețe. Acesta prevede, de exemplu, că se pot lua măsuri disciplinare de către Consiliul de administrație al centrului împotriva oricărui mediator a cărui conduită încalcă principiile deontologice. Mediatorii în legătură cu care se constată că au încălcat oricare dintre prevederile codului ori care au dat dovadă de un comportament nepotrivit vor fi radiați de pe lista mediatorilor pentru o anumită perioadă, considerată adecvată de către Consiliul de administrație.

Informații și formare

Centrul de Mediere din Malta organizează cursuri de formare pentru mediatori. Primul curs de acest tip, privind sfera competenței mediatorilor, a fost organizat în iulie 2008. Un alt curs, menit să formeze mediatorii în ceea ce privește aspectele separării psihologice, sociale și juridice, a fost organizat în perioada 16-18 aprilie 2009.

Care sunt costurile medierii?

Onorariul este fixat prin reglementările 2 și 4 din Avizul juridic 309 din 2008.

În cazurile de dreptul familiei, părțile fie aleg un mediator de comun acord (din lista acreditată) și achită onorariul aferent, fie grefierul instanței numește un mediator, prin rotație, din lista înaintată de Centrul de Mediere. În acest ultim caz, onorariul este suportat de instanță.

Este posibilă obținerea executării unui acord rezultat din procesul de mediere?

Conform Directivei 2008/52/CE, trebuie să se poată solicita executarea unui acord scris rezultat din mediere. Statele membre comunică instanțelor sau altor autorități competente faptul că primesc astfel de cereri.

În prezent sunt în curs de adoptare modificări ale Legii privind medierea din 2004, care vor include prevederea de mai sus.

Link-uri relevante

Centrul de Mediere din Malta

Actul privind Medierea în Malta din 2004

Directiva 2008/52/CE

Ultima actualizare: 19/08/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.