NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Ţările de Jos

Decât să apelați la o instanță judecătorească, de ce să nu încercați să soluționați litigiile prin mediere? Aceasta este o cale alternativă de soluționare a litigiilor (CASL) prin intermediul căreia un mediator asistă părțile implicate într-un litigiu în vederea ajungerii la un acord. Specialiștii guvernamentali și juridici din Țările de Jos cunosc avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pe cine puteți contacta?

Institutul de Mediere din Țările de Jos (Netherlands Mediation Institute, NMI) este un institut independent care are ca obiectiv creșterea gradului de sensibilizare a publicului larg privind medierea în Țările de Jos și îmbunătățirea calității serviciilor de mediere disponibile. În acest scop, NMI a elaborat diferite norme și modele.

De asemenea, NMI administrează un registru național al mediatorilor, în care sunt înscriși doar mediatorii calificați. Aceștia trebuie să fi absolvit un curs de formare de bază în domeniul medierii recunoscut de NMI și să fi promovat un examen teoretic și o probă de evaluare. Mediatorii înscriși în registrul NMI au obligația de a-și perfecționa continuu cunoștințele și competențele, acest lucru fiind verificat de către institut. Registrul mediatorilor poate fi consultat la: Registrul mediatorilor NMI.

Site-ul oferă, de asemenea, informații independente despre mediere și mediatori în Țările de Jos. Puteți căuta informații pe site în funcție de interesele și preferințele proprii, utilizând criterii definite în funcție de necesitățile dumneavoastră. De exemplu, puteți căuta un mediator care este specializat într-un domeniu anume.

Adresa NMI este Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Adresa poștală este P.O. Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel.: 010 - 201 23 44, fax: 010 - 201 23 45, e-mailinfo@nmi-mediation.nl

Mediatorii se pot înregistra la NMI, iar ulterior trebuie să adere la codul de conduită al mediatorilor. Înregistrarea este voluntară (la fel și aderarea la codul de conduită), însă mediatorii care doresc să lucreze în cadrul sistemului olandez de asistență juridică finanțată de stat sau la solicitarea instanțelor trebuie să se înregistreze pe lângă NMI și, de asemenea, să obțină o acreditare specifică și să se supună unei probe de evaluare.

Țările de Jos au introdus, de asemenea, o inițiativă privind medierea la propunerea instanței, numită „Mediation naast rechtspraak”. Aceasta înseamnă că instanța teritorială sau curtea de apel care vă instrumentează cauza vă va informa cu privire la posibilitatea de a opta pentru mediere. Instanța poate face acest lucru în scris, caz în care ambele părți vor primi o notificare însoțită de o broșură cu informații, autoevaluarea în vederea medierii și un formular de răspuns. O altă posibilitate este aceea ca judecătorul să declare în timpul ședinței de judecată că litigiul dumneavoastră poate fi soluționat prin intermediul procedurii de mediere și vă poate propune această opțiune dumneavoastră și părții adverse.

Aveți, de asemenea, posibilitatea să apelați direct la un ofițer de mediere. În fiecare instanță districtuală și curte de apel se găsește un astfel de ofițer care poate să vă răspundă la întrebări, poate să înainteze propunerea dumneavoastră de mediere părții adverse, poate să ajute părțile să găsească mediatorul potrivit și poate să programeze prima ședință de mediere.

Informații suplimentare despre mediere se pot obține de la:

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea este întotdeauna posibilă și este utilizată cel mai frecvent în acțiunile de drept civil și de drept public.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Recurgerea la mediere este pe deplin voluntară. Există un cod de conduită pentru mediatori.

Informații și formare

Institutul de Mediere din Țările de Jos (NMI) oferă informații privind medierea și înregistrează mediatorii.

NMI asigură calitatea în mod independent în ceea ce privește medierea și mediatorii la nivel național și menține Registrul mediatorilor, care este public.

Mediatorii înregistrați la NMI sunt instruiți și calificați pentru a-și exercita calitatea de mediatori în conformitate cu normele de mediere ale NMI. Aceștia s-au angajat să respecte Sistemul de asigurare a calității al NMI.

Pentru a fi înscris în registrul NMI ca și mediator, respectiva persoană trebuie să îndeplinească două condiții de bază:

•           absolvirea cu succes a unui curs de formare a mediatorilor acreditat de NMI;

•           susținerea unei evaluări privind cunoștințele necesare.

NMI a acreditat o serie de instituții de formare a mediatorilor. Programele de formare variază de la cursuri de bază de șase zile (plus cursuri serale) până la cursuri cu o durată de 20 de zile sau mai mult. Absolvirea cu succes a unuia din aceste cursuri de formare reprezintă una din cele două condiții preliminare pentru înscrierea în Registrul mediatorilor NMI.

Cea de-a doua condiție de bază pentru admitere este trecerea unui test de evaluare a cunoștințelor relevante. Guvernul Țărilor de Jos menține statistici privind medierea (cu un rezumat disponibil în limba engleză).

Care sunt costurile medierii?

Medierea pentru soluționarea litigiilor civile nu este oferită gratuit.

Costurile depind de tipul cauzei. Anumite proceduri sunt complexe și durează mult timp, fiind, prin urmare, și mai costisitoare. Există, de asemenea, cauze în care părților li se recomandă să apeleze la avocați specializați în mediere. Uneori, invitația de a recurge la mediere poate determina părțile să-și soluționeze singure problemele, ceea ce dovedește că medierea poate preîntâmpina agravarea unui litigiu.

Atunci când părțile dispun de mijloace financiare suficiente, acestea sunt obligate să suporte costurile medierii. Pragul de venit eligibil pentru consultarea unui avocat sau a unui mediator finanțat de stat este::

  • pentru cuplurile căsătorite, partenerii înregistrați sau persoanele care coabitează: 35 200 EUR pe an.
  • pentru persoanele necăsătorite: 24 900 EUR pe an.

Pe lângă aceste limite financiare, asistența juridică nu este disponibilă pentru părțile care au venituri peste o anumită valoare, care face necesară declararea acestora la autoritățile fiscale. Acestea includ o a doua locuință, alte proprietăți imobiliare, economii în bani, lichidități, bunuri etc. Valoarea exactă pentru cuplurile căsătorite, partenerii înregistrați și persoanele care coabitează se stabilește în funcție de datele furnizate de autoritățile fiscale.

În cazul în care mijloacele financiare ale părților se situează sub pragurile aplicabile, statul va contribui la costurile datorate unui avocat sau mediator. Cu toate acestea, statul nu va suporta niciodată costurile integrale. Fiecare parte trebuie să achite o contribuție financiară. Aceasta se ridică la 51 EUR pentru 0 - 4 ore sau 102 EUR pentru 5 sau mai multe ore (pentru o ședință de mediere, nu pentru fiecare parte). Contribuția la costurile pentru un avocat este mai ridicată. Aceste cifre sunt furnizate cu titlu orientativ și nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Sumele exacte pot fi consultate pe site-ul internet al Consiliului de asistență juridică.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Directiva 2008/52/CE permite părților într-un litigiu să solicite punerea în executare a unui acord scris rezultat în urma medierii. Statele membre specifică instanțele judecătorești și alte autorități cu competență pentru primirea unor astfel de cereri. Informații privind situația actuală a transpunerii directivei se pot obține de la Consiliul de asistență juridică.

Link-uri

Institutul de Mediere din Țările de Jos

Ultima actualizare: 11/04/2013

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.