NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Ţările de Jos

În cadrul medierii, părțile soluționează litigiul împreună, sub îndrumarea unui mediator independent. Această formă de soluționare extrajudiciară a litigiilor prezintă numeroase avantaje. În multe situații, medierea este necesară doar pentru o perioadă scurtă de timp, putându-se astfel evita proceduri judiciare lungi și costisitoare. Medierea contribuie, de asemenea, la menținerea relațiilor dintre părți întrucât acestea cooperează pentru a găsi o soluție.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cui aș putea să mă adresez?

Există mai multe registre ale mediatorilor în Țările de Jos. Federația mediatorilor din Țările de Jos (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) gestionează Registrul mediatorilor (cunoscut anterior sub denumirea de Registru NMI). Federația mediatorilor este o federație în cadrul căreia sunt reprezentate cele mai mari asociații ale mediatorilor din Țările de Jos. În registrul său sunt trecuți numai mediatorii care îndeplinesc standarde grijuliu selectate în materie de calitate. Guvernul Țărilor de Jos utilizează standardele Federației mediatorilor ca bază pentru registrul mediatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul sistemului de asistență judiciară gratuită [registrul Consiliului pentru asistență judiciară (Raad voor Rechtsbijstand)]. Există și un registru internațional ADR.

Adresa Federației mediatorilor din Țările de Jos
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Adresa poștală:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Număr de telefon: 010 - 201 23 44
Adresă de email: info@mediatorsfederatienl.nl

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Medierea este întotdeauna posibilă și este utilizată cel mai frecvent în acțiunile de drept civil și de drept public. Medierea în cauzele penale a devenit, de asemenea, posibilă de câțiva ani.

Trebuie urmate proceduri specifice?

Recurgerea la mediere este pe deplin voluntară. Legea nu prevede obligația părților participante de a semna un acord de mediere, care este un acord cu clauze privind chestiuni precum confidențialitatea și reprezentarea părților. Însă, conformRegulamentului MfN din 2017 privind medierea (Mediationreglement 2017), părțile care apelează la serviciile unui mediator al MfN trebuie să semneze un acord de mediere.

Mediatorii MfN trebuie să respecte codul de conduită al Federației și prevederile din Regulamentul său privind medierea. Oricine poate depune o plângere referitoare la activitatea unui mediator Fundației pentru calitatea mediatorilor (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Informații și formare

Pentru a fi incluși în registrul mediatorilor, mediatorii trebuie să urmeze un curs de pregătire de bază recunoscut în domeniul medierii, să obțină o notă de trecere la un examen și o evaluare teoretică și să furnizeze un certificat de bună conduită (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Aceștia trebuie, de asemenea, să își împrospăteze constant cunoștințele și să îndeplinească anumite cerințe în acest sens din trei în trei ani. Mai exact, trebuie să se ocupe de cel puțin nouă cazuri de mediere, care să însumeze un total de cel puțin 36 de ore de contact în cursul fiecărei perioade de trei ani, și să ducă la bun sfârșit cel puțin două cazuri de mediere, care să reprezinte în total cel puțin 8 ore de contact în fiecare an. Dintre cele nouă cazuri de mediere de care trebuie să se ocupe în fiecare perioadă de trei ani, cel puțin trei trebuie să se încheie cu un acord scris și nu mai mult de trei pot fi mediate împreună cu un alt mediator. În plus, mediatorii trebuie să obțină 48 de puncte de formare în materie de dezvoltare profesională în cursul fiecărei perioade de trei ani. O parte din aceste puncte trebuie obținute prin participarea la exerciții care presupun purtarea de discuții între omologi. Mediatorii trebuie, de asemenea, să participe la o evaluare inter pares din trei în trei ani. O evaluare inter pares este o măsură de asigurare a calității care implică o evaluare imparțială și independentă efectuată de un alt mediator care urmărește să stabilească dacă serviciile furnizate de un mediator corespund standardelor medii așteptate din partea unui profesionist. Cu alte cuvinte, mediatorii care se regăsesc în Registrul mediatorilor din Țările de Jos sunt supuși unor cerințe drastice în materie de calitate.

Care sunt costurile medierii?

Diferiți mediatori pot percepe onorarii diferite pe oră. Onorariile mediatorilor depind de factori precum experiența lor, pregătirea lor profesională și domeniul de specializare. Este așadar înțelept să solicitați mediatorilor să vă informeze cu privire la onorariile pe care le percep pe oră și la eventualele costuri suplimentare înainte să înceapă procedura de mediere. Mediatorii trebuie întotdeauna să specifice valoarea onorariilor cerute. Costurile medierii depind și de durata procesului de mediere și de câte ori se solicită consultarea mediatorului. În medie, serviciile unui mediator costă 150 EUR pe oră (fără TVA).

Dacă nu vă puteți permite să plătiți serviciile unui mediator, puteți beneficia de asistență judiciară gratuită dacă îndepliniți anumite criterii. Dacă aveți dreptul la asistență judiciară gratuită, nu va trebui să plătiți decât o contribuție la costuri calculată în funcție de mijloacele dumneavoastră financiare.

Faceți clicaici pentru informații suplimentare privind costurile medierii.

Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?

Legea permite părților într-un litigiu să solicite punerea în executare a unui acord scris rezultat în urma medierii.

Linkuri conexe

Federația mediatorilor din Țările de Jos

Costurile medierii

Regulamentul MfN din 2017 privind medierea

Ultima actualizare: 14/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.