Medierea în țările UE

Slovacia

Decât să introduceți o acțiune în instanță, de ce nu încercați să soluționați litigiul prin mediere? Acesta este un mod alternativ de soluționare a litigiilor, prin care un mediator ajută părțile să ajungă la un acord. Guvernul și practicienii din domeniul dreptului din Slovacia sunt conștienți de avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Slovacia

Pe cine puteți contacta?

Site-ul web al Ministerului Justiției din Slovacia conține o secțiune consacrată medierii disponibilă numai în limba slovacă.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Mecanismele de mediere sunt descrise în Legea nr. 420/2004 privind medierea, astfel cum a fost modificată, care modifică și completează mai multe acte legislative referitoare la:

  • modul în care se desfășoară medierea;
  • principiile de bază ale medierii și
  • organizarea și efectele medierii.

Această lege se aplică litigiilor în materie de drept civil, de dreptul familiei, de drept comercial și de dreptul muncii.

Medierea este o procedură extrajudiciară în cadrul căreia părțile recurg la asistența unui mediator pentru a soluționa un litigiu care decurge dintr-o relație contractuală sau dintr-un alt tip de relație juridică. Prin această procedură, două sau mai multe părți beneficiază de ajutorul unui mediator pentru a-și soluționa litigiul.

§ Articolul 170 alineatul (2) din Legea nr. 160/2015, Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, prevede că: „Ori de câte ori este posibil și oportun, instanța încearcă să soluționeze litigiul pe cale amiabilă sau le recomandă părților să încerce să ajungă la o soluționare amiabilă prin mediere.”

Informații și formare

Secțiunea consacrată medierii de pe site-ul web al Ministerului Justiției din Slovacia oferă informații privind medierea în limba slovacă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web al Rețelei judiciare europene.

Cât costă medierea?

Medierea este un serviciu plătit. Remunerația mediatorului este individuală și se bazează, de obicei, pe un tarif orar sau pe o taxă forfetară. Medierea este o activitate comercială fără costuri fixe.

Este posibilă executarea forțată a unui acord rezultat în urma medierii?

Directiva 2008/52/CE le permite părților la un acord scris rezultat în urma medierii să solicite ca acordul să devină executoriu. Statele membre vor comunica acest lucru instanțelor judecătorești și altor autorități competente să primească astfel de cereri.

Medierea este un proces informal, voluntar și confidențial de soluționare extrajudiciară a litigiilor, cu ajutorul unui mediator. Scopul medierii este ajungerea la un acord acceptabil pentru ambele părți.

Acordul rezultat în urma procedurii de mediere trebuie să fie în formă scrisă. Acesta se aplică în primul rând părților la acord și are caracter obligatoriu pentru acestea. Pe baza acestui acord, partea îndreptățită poate solicita executarea judiciară a hotărârii, cu condiția ca acordul să fie:

  • întocmit sub forma unui act notarial;
  • aprobat ca tranzacție de către o instanță judecătorească sau de un organism de arbitraj.

În cazul în care nu se ajunge la un acord de mediere, cauza poate fi soluționată în instanță.

Link-uri conexe

Ministerul Justiției din Republica Slovacă

Ultima actualizare: 19/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.