NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Slovacia

De ce să nu încercați să vă soluționați litigiul prin mediere în loc să intentați o acțiune în instanță? Aceasta este o cale alternativă de soluționare a litigiilor (CASL), prin care un mediator ajută părțile implicate într-un litigiu să ajungă la o înțelegere. În Slovacia, administrația și practicienii din domeniul judiciar cunosc avantajele medierii.

Conținut furnizat de
Slovacia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pe cine puteți contacta?

Pe site-ul internet al Ministerului Justiției din Slovacia există o secțiune dedicată medierii, care este disponibilă numai în limba slovacă.

În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?

Mecanismele medierii sunt descrise în Legea nr. 420/2004 privind medierea și de modificare a anumitor legi, care reglementează:

  • desfășurarea activității de mediere;
  • principiile de bază ale medierii și
  • organizarea și efectele medierii.

Această lege se aplică litigiilor privind raporturile reglementate de drept civil, dreptul familiei, dreptul contractelor comerciale și dreptul muncii.

Medierea este o procedură extrajudiciară prin care mediatorul urmărește să ajute la soluționarea unui litigiu generat de raporturi contractuale sau alte raporturi juridice. În cadrul acestei proceduri, două sau mai multe părți ale unui litigiu sunt asistate de un mediator în vederea soluționării litigiului.

Articolul 99 alineatul (1) a treia teză din Legea nr. 99/1963 privind Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată, prevede următoarele: „În cazul în care împrejurările cauzei permit acest lucru, înainte de prima audiere și pe parcursul procedurii, instanța poate invita părțile să participe la o ședință de informare cu un mediator inclus în Registrul Mediatorilor în scopul de a încerca soluționarea litigiului lor prin intermediul medierii.”

Informații și formare

Secțiunea privind medierea de pe site-ul internet al Ministerului Justiției din Slovacia oferă informații privind medierea în limba slovacă. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul internet al Rețelei Judiciare Europene.

Care sunt costurile medierii?

Medierea este un serviciu contra cost. Onorariul mediatorului este stabilit pe bază individuală și are la bază, de obicei, un tarif pe oră sau un onorariu fix. Medierea este o activitate comercială și nu există costuri prestabilite.

Este posibilă obținerea executării unui acord rezultat în urma medierii?

Directiva 2008/52/CE permite părților implicate într-un litigiu să solicite executarea unui acord scris rezultat în urma medierii. Statele membre vor comunica acest lucru instanțelor și altor autorități în măsură să primească astfel de solicitări.

În Slovacia, medierea este o procedură neoficială, voluntară și confidențială care vizează soluționarea litigiilor în afara instanțelor prin recurgerea la un mediator. Obiectivul medierii este obținerea unui acord acceptabil pentru ambele părți.

Acordul rezultat în urma procedurii de mediere trebuie să fie întocmit în scris. Acesta se aplică în principal părților acordului, care sunt obligate să îl respecte. Pe baza acordului, partea îndreptățită poate solicita executarea judiciară a hotărârii sau confiscarea, cu condiția ca acordul:

  • să fie întocmit sub formă de act notarial;
  • să fie aprobat de un organism de arbitraj ca reprezentând o conciliere în instanță.

Dacă nu se ajunge la un acord prin mediere, litigiul poate fi introdus în instanță.

Linkuri conexe

Ministerul Justiției din Republica Slovacă

Ultima actualizare: 18/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.