Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: suedeză.
Swipe to change

Medierea în țările UE

Suedia

Dacă sunteți implicat într-un litigiu de drept civil, de ce să nu încercați să îl soluționați prin mediere, în loc să va adresați instanței? Medierea este o măsură de soluționare alternativă a litigiilor (SAL), prin care un mediator îi ajută pe cei implicați în litigiu să ajungă la un acord. Guvernul și profesioniștii din domeniul juridic din Suedia sunt conștienți de avantajele medierii. Medierea poate fi utilizată și în materie penală, însă nu reprezintă o sancțiune a infracțiunii și nu poate în niciun caz înlocui un proces penal. Scopul medierii în materie penală este de a oferi făptașului o idee mai clară asupra consecințelor infracțiunii și de a permite victimei să depășească din punct de vedere psihologic experiențele trăite.

Conținut furnizat de
Suedia

Medierea în materie civilă

Cui ne adresăm?

Nu există un organism central responsabil pentru reglementarea profesiei de mediator. Cu toate acestea, pentru informații privind medierea puteți contacta Administrația Națională a Instanțelor (Domstolsverket). Acest organism a întocmit, de asemenea, o listă a persoanelor care și-au exprimat disponibilitatea de a fi mediatori în instanță, care poate fi consultată pe site‑ul https://www.domstol.se.

În materie comercială, Camera de Comerț din Stockholm (Stockholms handelskammare) și Camera de Comerț și Industrie a Suediei de Vest (Västsvenska industri- och handelskammaren) asigură servicii de mediere.

În ce domeniu este admisă și/sau cel mai frecvent întâlnită utilizarea medierii?

Medierea este admisă în mai multe domenii, dar cel mai frecvent în materie civilă.

Există posibilitatea de a apela la un mediator pe parcursul desfășurării procedurilor judiciare.

Există norme specifice care trebuie respectate?

Recurgerea la mediere este absolut opțională. În cazul mediatorilor, nu există reglementări specifice precum coduri de conduită aplicabile.

Informare și instruire

Nu există informații specifice privind formarea în domeniul medierii și nici organisme naționale de formare pentru mediatori.

Care este costul medierii?

Medierea nu este gratuită; plata este stabilită printr-un acord între mediatorul privat și părți. Costul medierii se împarte în mod egal între părți.

Medierea în materie penală

Cui ne adresăm?

Începând din 1 ianuarie 2008, toate autoritățile locale suedeze au fost invitate să ofere opțiunea medierii în cazurile în care fapta a fost comisă de o persoană cu vârsta sub 21 de ani. Inițiativa de a întreba făptașul dacă este interesat să participe la mediere poate fi luată fie de poliție, fie de autoritatea locală.

În ce domeniu este admisă și/sau cel mai frecvent întâlnită utilizarea medierii?

Medierea poate fi utilizată pentru făptași de toate vârstele și în orice stadiu al procedurii judiciare. Legea privind medierea nu prevede o limită superioară de vârstă, însă, începând din 1 ianuarie 2008, toate autoritățile locale suedeze au fost invitate să ofere opțiunea medierii în cazurile în care fapta a fost comisă de o persoană cu vârsta sub 21 de ani.

Există norme specifice care trebuie respectate?

Medierea nu face parte din pedeapsă. Aceasta este supusă următoarelor condiții:

  • medierea trebuie să fie acceptată de ambele părți;
  • fapta trebuie să fi fost declarată poliției, iar făptașul trebuie să își fi recunoscut vina;
  • trebuie să se considere că medierea este o opțiune adecvată ținând seama de circumstanțe.

Informare și instruire

Conform Legii privind medierea, persoanele numite drept mediatori trebuie să fie competente și oneste. De asemenea, acestea trebuie să fie imparțiale.

Puteți obține mai multe informații privind medierea de la autoritățile locale sau de la Consiliul național pentru prevenirea criminalității (Brottsförebyggande rådet).

Care este costul medierii?

Medierea este gratuită atât pentru victimă, cât și pentru făptaș.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.