Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Bolgarija

Zakaj ne bi spora namesto na sodišču raje rešili z mediacijo? To je alternativen način reševanja sporov, s katerem mediator pomaga strankam postopka doseči sporazum. Bolgarska vlada in pravosodni delavci v državi poznajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na koga se obrniti?

Bolgarsko ministrstvo za pravosodje je pripravilo register mediatorjev, ki je del centralnega registra neprofitnih organizacij, ki ponujajo javne storitve.

Na spletni strani ministrstva za pravosodje lahko najdete:

  • seznam mediatorjev
  • podatke o zasebnih organizacijah, ki izvajajo program usposabljanja za mediatorje.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je dopustna na mnogih pravnih področjih, vendar pa ta področja niso urejena ali omejena s pravnimi predpisi. Zaenkrat je večina registriranih mediatorjev specializiranih za mediacijo v gospodarskih sporih in sporih med podjetji.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je povsem prostovoljna. Čeprav je alternativen način reševanja sporov izven sodišča, njena izvedba ni pogoj za sprožitev postopka.

Mediatorji nimajo posebnega kodeksa ravnanja, vendar pa so določbe o etičnih standardih vključene v zakon o mediaciji in uredbo št. 2 z dne 15. marca 2007, v katerih so opredeljeni pogoji in postopek potrjevanja organizacij, ki izvajajo mediacijo.

Informiranje in usposabljanje

Programe usposabljanja mediatorjev izvajajo organizacije iz zasebnega sektorja.

Teme programa usposabljanja vključujejo sodni postopek in etična pravila za ravnanje mediatorjev ter postopek, ki je opredeljen v zakonu o mediaciji in uredbi št. 2 z dne 15. marca 2007.

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija ni brezplačna, višina honorarja pa je odvisna od dogovora med mediatorjem in strankami v sporu.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

V skladu z direktivo 2008/52/ES (spodbujanje in omogočanje mediacije kot alternativne oblike reševanja čezmejnih sporov v EU) mora obstajati možnost, da stranke zahtevajo izvršitev vsebine pisnega dogovora, ki je bil dosežen v okviru mediacije.

Države članice o tem obvestijo sodišča in ostale organe, pristojne za sprejetje tovrstnih zahtev.

Sorodne povezave

Register mediatorjev

Register mediatorjev (iskanje)

Zadnja posodobitev: 09/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.