Mediacija v državah EU

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Na koga se obrniti?

Za informacije o mediaciji na Cipru se obrnite na ministrstvo za pravosodje in javni red (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), ciprsko odvetniško zbornico (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), ciprsko gospodarsko zbornico (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) ali ciprsko znanstveno-tehnično zbornico (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Če se vpleteni stranki strinjata, je mogoče mediacijo uporabiti pri reševanju vseh civilnih sporov, nacionalnih ali čezmejnih, vključno z gospodarskimi spori. Zakon se ne uporablja za družinske spore ali delovne spore, ki niso čezmejni.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

V skladu z zakonom o nekaterih vidikih mediacije v civilnih sporih (zakon št. 159(I)/2012) stranki sporazumno imenujeta mediatorja. Postopek je neformalen. V posvetovanju z mediatorjem se stranki dogovorita o poteku postopka, njegovem trajanju, obveznosti varovanja zaupnosti, plačilu mediatorja in pogojih plačila ter vseh drugih potrebnih zadevah.

Kakšni so stroški mediacije?

V skladu z zakonom se stranki pred začetkom mediacijskega postopka v posvetovanju z mediatorjem dogovorita o določenih točkah, med drugim o določitvi plačila mediatorja in pogojih za plačilo mediatorja ter vseh drugih stroškov postopka. Zato ni fiksnih stroškov mediacije; dejansko so odvisni od zapletenosti primera.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Če stranki dosežeta sporazum o poravnavi, mediator pripravi zapis o tem, stranki pa lahko pri sodišču skupaj ali samo ena od njiju z izrecnim soglasjem druge stranke vložita zahtevo za izvršitev sporazuma o poravnavi. V tem primeru se izvrši enako kot sodna odločba.

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.