Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na koga se obrniti?

Za informacije o mediaciji na Cipru se obrnite na odvetnika, registriranega na Cipru.

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacijo je mogoče uporabiti pri reševanju vseh sporov, če se s tem strinjata vpleteni strani.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Drugače kot pri drugih oblikah alternativnega reševanja sporov (arbitraži) ni nobenih zakonov, ki posebej urejajo postopek mediacije, zato ni posebnih pravil, ki bi jih bilo treba upoštevati.

Opomba: predlog zakona o posebnem vprašanju mediacije v družinskih zadevah je bil predložen predstavniškemu domu (Βουλή των Αντιπροσώπων) in je trenutno v razpravi.

Kakšni so stroški mediacije?

Ni fiksnih stroškov mediacije; dejansko so odvisni od zapletenosti primera in ugleda mediatorja.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Izid mediacije ni sodba, ki bi jo bilo mogoče izvršiti tako kot sodbo sodišča.

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.