Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Nizozemska

Zakaj ne bi poskušali rešiti spora z mediacijo, namesto da greste na sodišče? To je ukrep alternativnega reševanja sporov, pri katerem mediator strankam pomaga doseči dogovor. Vlada in pravni strokovnjaki na Nizozemskem se zavedajo prednosti mediacije.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na koga se obrniti?

Nizozemski inštitut za mediacijo (Netherlands Mediation Institute – NMI) je neodvisen inštitut, katerega namen je povečati ozaveščenost o mediaciji na Nizozemskem in izboljšati standard razpoložljivih storitev. V ta namen je oblikoval različne modele in pravila.

NMI tudi vodi nacionalni register mediatorjev, v katerega so vpisani samo kvalificirani mediatorji. Ti mediatorji so končali osnovno mediacijsko usposabljanje, ki ga priznava NMI, nato pa opravili preverjanje znanja in teoretični izpit. Pri NMI registrirani mediatorji morajo osveževati svoje znanje in spretnosti ter skrbeti, da so seznanjeni z novostmi, NMI pa to preverja. Iskanje po registru je mogoče na naslednji spletni strani: register mediatorjev NMI.

Ta spletna stran vsebuje tudi neodvisne informacije o mediaciji in mediatorjih na Nizozemskem. Informacije lahko iščete v skladu s svojim zanimanjem in željami, pri čemer lahko uporabljate prilagojena merila. Iščete lahko na primer mediatorja s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami na nekem področju.

NMI ima sedež na naslovu Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Njegov poštni naslov je P.O. Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Nanj se lahko obrnete tudi po telefonu: 010 2012344, telefaksu: 010 2012345 ali e‑pošti: info@nmi-mediation.nl.

Mediatorji se lahko registrirajo pri NMI in morajo nato upoštevati kodeks ravnanja mediatorjev. Registracija je prostovoljna (kot tudi upoštevanje kodeksa ravnanja), toda če želi mediator delati znotraj nizozemskega sistema subvencionirane pravne pomoči ali napotitev s strani sodišč, se mora registrirati pri NMI, pridobiti akreditacijo in opraviti preverjanje znanja.

Nizozemska je tudi začela izvajati pobudo za s sodišči povezano mediacijo, imenovano „Mediation naast rechtspraak“. To pomeni, da vas okrožno ali pritožbeno sodišče, ki obravnava vašo zadevo, opozori na možnost mediacije. To lahko stori pisno, pri čemer obe stranki prejmeta dopis z informativnim letakom, preizkusom za samoocenjevanje primernosti za mediacijo in obrazcem za odgovor. Lahko pa tudi sodnik na obravnavi navede, da je vaša zadeva primerna za mediacijo, ter vam in nasprotni stranki predlaga to možnost.

Poleg tega se lahko sami obrnete na mediacijskega pooblaščenca. Vsako okrožno in pritožbeno sodišče ima takega pooblaščenca, ki lahko odgovori na vaša vprašanja, posreduje predlog za mediacijo nasprotni stranki, strankam pomaga najti primernega mediatorja in organizira prvo srečanje.

Za več informacij o mediaciji se obrnite na:

  • okence za pravne storitve (Het Juridisch Loket), P.O. Box 487, 3500 AL Utrecht. Telefon: 0900 8020 (0,10 EUR na minuto);
  • svet za pravno pomoč (Raad voor Rechtsbijstand) v Utrechtu, Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, P.O. Box 24080, 3502 MB Utrecht. Telefon: 088 7871012 (Registracijski oddelek).

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je vedno dovoljena, najpogosteje pa se uporablja v civilnem in javnem pravu.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je popolnoma prostovoljna. Mediatorji imajo kodeks ravnanja.

Informacije in usposabljanje

Nizozemski inštitut za mediacijo (NMI) zagotavlja informacije o mediaciji in registrira mediatorje.

NMI ponuja neodvisno zagotavljanje kakovosti glede mediacije in mediatorjev po vsej državi ter vzdržuje javni register mediatorjev.

Pri NMI registrirani mediatorji so usposobljeni in kvalificirani za opravljanje dela mediatorja v skladu z mediacijskimi predpisi NMI. Obvezali so se sistemu zagotavljanja kakovosti NMI.

Za vpis v register mediatorjev NMI mora kandidat izpolnjevati dva osnovna pogoja:

  • uspešno mora končati mediacijsko usposabljanje, ki ga prizna NMI,
  • uspešno mora opraviti preverjanje znanja.

NMI je pooblastil več institutov za mediacijsko usposabljanje. Njihovi programi usposabljanja se gibljejo od šestdnevnega osnovnega tečaja do tečajev, ki trajajo 20 dni ali več. Uspešen zaključek enega od teh tečajev usposabljanja je eden izmed dveh osnovnih pogojev za vpis v register mediatorjev NMI.

Drugi osnovni pogoj za vpis je uspešno opravljen izpit potrebnega znanja. Nizozemska vlada pripravlja statistične podatke o mediaciji (s povzetkom v angleščini).

Kakšni so stroški mediacije?

Mediacija pri reševanju civilnih sporov ni na voljo brezplačno.

Stroški so odvisni od vrste zadeve. Nekateri postopki so zapleteni in dolgotrajni ter zato dražji. Poleg tega je v nekaterih zadevah priporočljivo, da stranke v mediacijo vključijo specializirane odvetnike. Včasih lahko napotitev na mediacijo stranki spodbudi, da sami razrešita nesoglasja, kar nakazuje, da lahko mediacija pomaga preprečiti stopnjevanje spora.

Če imajo stranke dovolj finančnih sredstev, morajo same poravnati stroške mediacije. Prag prihodka za kvalifikacijo za uporabo državnega odvetnika ali mediatorja je:

  • za poročene pare, registrirane partnerje ali osebe, ki živijo skupaj: 35 200 EUR na leto;
  • za samske osebe: 24 900 EUR na leto.

Poleg teh finančnih omejitev pravna pomoč ni na voljo strankam s premoženjem, katerega vrednost presega določeni prag in ki ga je treba prijaviti davčnim organom. To vključuje sekundarno prebivališče, druge nepremičnine, prihranke, gotovinska sredstva, imetje itd. Natančna vrednost za poročene pare, registrirane partnerje ali osebe, ki živijo skupaj, je določena na podlagi podatkov davčnih organov.

Če sredstva strank ne presegajo veljavnih pragov, država prispeva k stroškom odvetnika ali mediatorja, vendar nikoli ne plača celotnega zneska. Vsaka stranka mora plačati finančni prispevek. Ta znaša 51 EUR za do štiri ure ter 102 EUR za pet ur in več (na mediacijo, ne na stranko). Prispevek, ki se plača za odvetnika, je višji. Te številke so okvirne in niso pravno zavezujoče. Natančni zneski so na voljo na spletni strani sveta za pravno pomoč.

Ali je sporazum, dosežen z mediacijo, izvršljiv?

Direktiva 2008/52/ES določa, da lahko stranke v sporu zahtevajo razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji. Države članice obvestijo Komisijo o sodiščih in drugih organih, ki so pristojni za sprejem takšnih zahtev. Informacije o trenutnem stanju izvajanja te direktive so na voljo pri svetu za pravno pomoč.

Povezave

Nizozemski inštitut za mediacijo

Zadnja posodobitev: 11/04/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.