Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Mediacija v državah EU

Nizozemska

V mediaciji stranki skupaj rešita spor pod vodstvom neodvisnega mediatorja. Tovrstno izvensodno reševanje sporov ima številne prednosti. Pogosto je za mediacijo potreben le kratek čas, zato se je mogoče izogniti dolgim in dragim sodnim postopkom. Mediacija prispeva tudi k ohranjanju odnosov med strankami, saj sodelujejo pri iskanju rešitve.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na koga se obrniti?

Na Nizozemskem obstajajo različni registri mediatorjev. Nizozemska zveza mediatorjev (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) upravlja register mediatorjev (prej imenovan register NMI). MfN je zveza, ki zastopa največja združenja mediatorjev na Nizozemskem. V njen register so vpisani samo mediatorji, ki izpolnjujejo skrbno premišljene standarde kakovosti. Nizozemska vlada standarde MfN uporablja kot podlago za register mediatorjev, ki delujejo v okviru sistema pravne pomoči (register odbora za pravno pomoč, Raad voor Rechtsbijstand). Obstaja tudi mednarodni register ARS.

Naslov Nizozemske zveze mediatorjev:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Poštni naslov:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Telefonska številka: 010 2012344
E-naslov: info@mediatorsfederatienl.nl

Na katerih področjih je mediacija dopustna in/ali se najpogosteje uporablja?

Mediacija je vedno dovoljena, najpogosteje pa se uporablja v civilnem in javnem pravu. Mediacija v kazenskih zadevah je prav tako mogoča že več let.

Ali je treba upoštevati posebna pravila?

Uporaba mediacije je popolnoma prostovoljna. Zakon od udeleženih strank ne zahteva podpisa sporazuma o mediaciji, torej dogovora z določbami o vprašanjih, kot sta zaupnost in zastopanje strank. Sporazum o mediaciji morajo vseeno v skladu z uredbo o mediaciji MfN iz leta 2017 (Mediationreglement 2017 podpisati stranke, ki uporabljajo storitve mediatorja MfN.

Mediatorji MfN morajo spoštovati kodeks ravnanja MfN in spoštovati uredbo o mediaciji MfN. Kdor se želi pritožiti na mediatorjevo delo, lahko pritožbo vloži pri fundaciji za kakovost mediatorjev (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Informacije in usposabljanje

Za vpis v register mediatorjev morajo mediatorji opraviti priznano osnovno usposabljanje na področju mediacije, opraviti teoretični izpit in ocenjevanje ter predložiti potrdilo o nekaznovanosti (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Prav tako morajo vsaka tri leta posodobiti svoje znanje in izpolniti nekatere zahteve. Natančneje, obravnavati morajo vsaj devet primerov mediacije in imeti skupaj v treh letih vsaj 36 kontaktnih ur ter v vsakem letu zaključiti najmanj dva primera mediacije in imeti vsaj 8 kontaktnih ur. Od devetih primerov mediacije, ki jih morajo obravnavati v vsakem triletnem obdobju, se morajo vsaj trije končati s pisnim dogovorom. Štejejo se lahko največ trije primeri, obravnavani v vlogi somediatorja. Poleg tega morajo mediatorji v vsakem triletnem obdobju pridobiti še 48 točk za strokovno izpopolnjevanje. Nekatere od teh točk morajo pridobiti s sodelovanjem v medsebojnih razpravah. Mediatorji morajo vsaka tri leta sodelovati tudi pri medsebojnem strokovnem pregledu. Medsebojni strokovni pregled je ukrep kakovosti, ki vključuje neodvisno, nepristransko medsebojno ocenjevanje, ali storitve mediatorja dosegajo povprečni standard, ki ga je mogoče pričakovati od strokovnjaka. Z drugimi besedami za mediatorje, vključene v nizozemski register mediatorjev, veljajo stroge zahteve glede kakovosti.

Kakšni so stroški mediacije?

Različni mediatorji lahko zaračunajo različne urne postavke. Nanje vplivajo dejavniki, kot so njihove izkušnje, izobrazba in področje specializacije. Zato je treba mediatorje pred začetkom mediacije vprašati, kakšna je njihova urna postavka in morebitni dodatni stroški. Mediatorji morajo vedno navesti svoje stroške. Stroški mediacije so odvisni tudi od trajanja postopka mediacije in števila posvetovanj z mediatorjem. Mediatorjevo delo v povprečju stane 150 EUR na uro (brez DDV).

Če si mediatorja ne morete privoščiti, ste morda upravičeni do pravne pomoči, če izpolnjujete določena merila. Če ste upravičeni do pravne pomoči, boste plačali samo prispevek na podlagi svojega premoženjskega stanja.

Za več informacij o stroških mediacije kliknite tukaj.

Ali je dogovor, dosežen v mediaciji, izvršljiv?

Zakon določa, da lahko stranke v sporu zahtevajo razglasitev izvršljivosti pisnega dogovora, doseženega v mediaciji.

Sorodne povezave

Nizozemska zveza mediatorjev

Stroški mediacije

Uredba o mediaciji MfN iz leta 2017

Zadnja posodobitev: 14/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.