Consumer Rights Directive (2011/83) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

1-10 z 13 dokumenty  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • III. ÚS 3725/13
  • Národní identifikační číslo: III. ÚS 3725/13
  • Obecný název: Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13)
  • Část směrnice: Chapter 5, Article 25
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 10/04/2014
III. ÚS 3725/13 Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13) Chapter 5, Article 25" Jiné" 10/04/2014
 • II.ÚS 1810/13
  • Národní identifikační číslo: II.ÚS 1810/13
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 5, Article 25
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 13/05/2014
II.ÚS 1810/13 N/A Chapter 5, Article 25" Jiné" 13/05/2014
 • 19 C 215/2014
  • Národní identifikační číslo: 19 C 215/2014
  • Obecný název: link
  • Část směrnice: Chapter 3, Article 8 Chapter 1, Article 1
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí, první stupeň
  • Datum vydání rozhodnutí: 07/10/2014
19 C 215/2014 link Chapter 3, Article 8 Chapter 1, Article 1" Soudní rozhodnutí, první stupeň" 07/10/2014
 • Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19
  • Národní identifikační číslo: Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 3, Article 14
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 05/11/2019
Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19 N/A Chapter 3, Article 14" Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení" 05/11/2019
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5 Article 14
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 21/01/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019 N/A Chapter 2, Article 5 Article 14" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 21/01/2020
 • Constitutional Court, Judgement II.úS 78/19
Constitutional Court, Judgement II.úS 78/19 N/A Chapter 2, Article 5 Article 3" Jiné" 24/01/2020
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1767/2019
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1767/2019
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 15/07/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1767/2019 N/A Chapter 2, Article 5" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 15/07/2020
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 28/07/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020 N/A Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 28/07/2020
 • Constitutional Court, Judgement II.US 3000/19
Constitutional Court, Judgement II.US 3000/19 N/A Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5" Jiné" 27/10/2020
 • Supreme Court, judgement 33 Cdo 1217/2020
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, judgement 33 Cdo 1217/2020
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 3, 3.
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 27/01/2021
Supreme Court, judgement 33 Cdo 1217/2020 N/A Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 3, 3." Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 27/01/2021

1-10 z 13 dokumenty  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 21 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
Jiří Kostelecký, Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit?, EU Legal News Říjen 2011, 8 Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit? KOSTELECKY, J. 01/01/1970
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady TICHÝ, L. 01/01/1970
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. HULMÁK, M. 01/01/1970
Brožek, O.: Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku, Rekodifikace a praxe, vol. 12, year 2014, Wolters Kluwer, Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku BROZEK, O. 01/01/1970
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 Občanský zákoník - Komentář - Svazek V - § 1721 - 2520 občanského zákoníku SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 01/01/1970
Vítová, B.: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva, Wolters Kluwer, 2014, 264 pages, ISBN: 978-80-7478-492-7 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva VÍTOVÁ, B. 01/01/1970
 • Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015
Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015 Ochrana spotřebitele ve světle harmonizačně-právních kroků Evropské unie BÁLEK, J. 01/01/1970
Janošek, V.: online magazine Epravo.cz, 07/2015 Když knihu, tak zdarma! Opravdu? JANOSEK, V. 01/01/1970
Kučera, Z.: Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu, Rekodifikace a praxe, vol. 05, year 2015, Wolters Kluwer, page 4 et seq. Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu KUCERA, Z. 01/01/1970
 • Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230
  • Referenční číslo: Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230
  • Název: Proposal for a Directive on Certain Aspects of Contracts for the Sale of Goods in the Context of Czech Private Law
  • Autor: SELUCKÁ, M.
  • Rok vydání: 2019
Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230 Proposal for a Directive on Certain Aspects of Contracts for the Sale of Goods in the Context of Czech Private Law SELUCKÁ, M. 01/01/1970

1-10 z 21 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.