Consumer Rights Directive (2011/83) - Danmark

National lov

1-10 af 31 dokumenter  for "National lovgivning"

resultater pr. side, sorteret efter 
 • Lov nr.472/1993 om pakkerejser
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 30/06/1993
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/10/1993
  • PDF: legislation191_da.pdf
Lov nr.472/1993 om pakkerejser 30/06/1993 01/10/1993
 • Pakkerejseloven
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 30/06/1993
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/10/1993
  • PDF: Pakkerejseloven_da.pdf
Pakkerejseloven 30/06/1993 01/10/1993
Bekendtgørelse nr. 776 af 21/09/1993 om pakkerejser 21/09/1993 01/10/1993
 • Bekendtgørelse nr. 776/1993 om pakkerejser
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 21/09/1993
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/10/1993
  • PDF: legislation190_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 776/1993 om pakkerejser 21/09/1993 01/10/1993
 • Lovbekendtgørelse nr. 781/1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 26/08/1996
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/01/9999
  • PDF: legislation193_da.pdf
Lovbekendtgørelse nr. 781/1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område 26/08/1996 01/01/9999
 • Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 02/04/1997
  • Ikrafttrædelsesdato: 15/04/1997
  • PDF: legislation195_da.pdf
Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis 02/04/1997 15/04/1997
Bekendtgørelse nr. 866 af 18/09/2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer 18/09/2000 01/12/2000
 • Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 18/12/2000
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/12/2000
  • PDF: legislation197_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer 18/12/2000 01/12/2000
Forbrugerbeskyttelsesforbudsloven 20/12/2000 01/01/2001
 • Lov nr. 1257/2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 20/12/2000
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/01/2001
  • PDF: legislation198_da.pdf
Lov nr. 1257/2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser 20/12/2000 01/01/2001

1-10 af 31 dokumenter  for "National lovgivning"


Håndhævelsessystem

Ingen resultater


Sager

6 dokumenter fundet, viser alle  for "Sager"

resultater pr. side, sorteret efter 
 • Case 14/08509
  • Nationalt ID-nr.: Case 14/08509
  • Almindeligt anvendt navn: The Consumer Ombudsman's decision in case 14/08509
  • Del af direktivet: Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 3, Article 14
  • Afgørelsestype: Administrativ afgørelse i første instans
  • Afgørelsesdato: 05/09/2014
Case 14/08509 The Consumer Ombudsman's decision in case 14/08509 Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 3, Article 14" Administrativ afgørelse i første instans" 05/09/2014
 • Case 14/06430
  • Nationalt ID-nr.: Case 14/06430
  • Almindeligt anvendt navn: The Consumer Ombudsman's decision in case 14/06430
  • Del af direktivet: Chapter 3, Article 16, (c) Chapter 1, Article 2, (4)
  • Afgørelsestype: Administrativ afgørelse i første instans
  • Afgørelsesdato: 20/03/2015
Case 14/06430 The Consumer Ombudsman's decision in case 14/06430 Chapter 3, Article 16, (c) Chapter 1, Article 2, (4)" Administrativ afgørelse i første instans" 20/03/2015
 • Case 15/12327
  • Nationalt ID-nr.: Case 15/12327
  • Almindeligt anvendt navn: The Consumer Ombudsman's decision in case 15/12327
  • Del af direktivet: Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 6, 7.
  • Afgørelsestype: Administrativ afgørelse i første instans
  • Afgørelsesdato: 14/04/2016
Case 15/12327 The Consumer Ombudsman's decision in case 15/12327 Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 6, 7." Administrativ afgørelse i første instans" 14/04/2016
 • Western Regional Court, Judgement U2020.3754V
Western Regional Court, Judgement U2020.3754V N/A Chapter 1, Article 2, (2)" Afgørelse fra en appeldomstol" 31/08/2020
 • Western Regional Court, Judgement U.2021.3710 V,
Western Regional Court, Judgement U.2021.3710 V, N/A Chapter 1, Article 2, (1)" Afgørelse fra en appeldomstol" 25/05/2021
 • Supreme Court, Judgment U.2024.1114H
  • Nationalt ID-nr.: Supreme Court, Judgment U.2024.1114H
  • Almindeligt anvendt navn: N/A
  • Del af direktivet: Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 8, 2. Chapter 3, Article 8, 2.
  • Afgørelsestype: Afgørelse fra højesteret
  • Afgørelsesdato: 07/12/2023
Supreme Court, Judgment U.2024.1114H N/A Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 8, 2. Chapter 3, Article 8, 2." Afgørelse fra højesteret" 07/12/2023

6 dokumenter fundet, viser alle  for "Sager"


Retslitteratur

1-10 af 13 dokumenter  for "Retslitteratur"

resultater pr. side, sorteret efter 
 • U.2013B.51
  • Henvisning: U.2013B.51
  • Titel: Gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i Danmark
  • Forfatter: KARSTOFT, S
  • Offentliggørelsesår: 2013
U.2013B.51 Gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i Danmark KARSTOFT, S 01/01/1970
Sonny Kristoffersen, Forbrugeraftaleloven - med kommentarer, 3. udg. 2014, Ex Tuto Publishing Forbrugeraftaleloven KRISTOFFERSEN, S. 01/01/1970
Jul Clausen et. al., Købsretten, 6. udg., 2015, Karnov Group, s. 217-258 Købsretten JUL CLAUSEN, N., EDLUND, H.H, ØRGAARD, A. 01/01/1970
Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck, Køb - Dansk indenlandsk købsret, 4. udg., 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 245-302 Køb LOOKOFSKY, J., ULFBECK, V. 01/01/1970
 • U.2015B.273
  • Henvisning: U.2015B.273
  • Titel: Ændring af reglerne om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted - udvidelse eller indskrænkning af forbrugerbeskyttelsen?
  • Forfatter: KNOOP, V.T., JENSEN, C.H.,
  • Offentliggørelsesår: 2015
U.2015B.273 Ændring af reglerne om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted - udvidelse eller indskrænkning af forbrugerbeskyttelsen? KNOOP, V.T., JENSEN, C.H., 01/01/1970
Søren Theilgaard, Aqbal Amiri og Theis Jacobsen, Købeloven med kommentarer, Karnov. Sales Law with comments THEILGAAR, S., AMIRI, A. and JACOBSEN T. 01/01/1970
 • Ugeskrift for retsvæsen U.2017B.119
  • Henvisning: Ugeskrift for retsvæsen U.2017B.119
  • Titel: Digital communication platforms - the dissemination rule in Danish consumer law.
  • Forfatter: SØRENSEN, M.
  • Offentliggørelsesår: 2017
Ugeskrift for retsvæsen U.2017B.119 Digital communication platforms - the dissemination rule in Danish consumer law. SØRENSEN, M. 01/01/1970
 • Købeloven med kommentarer, Karnov.
Købeloven med kommentarer, Karnov. Consumer Law with comments THEILGAARD, S., AMIRI, A. and JACOBSEN, T. 01/01/1970
 • Ugeskrift for Retsvæsen U.2018B.68
  • Henvisning: Ugeskrift for Retsvæsen U.2018B.68
  • Titel: The risk of the sold item during the consumer's exercise of the right of withdrawal.
  • Forfatter: KARSTOFT, S.
  • Offentliggørelsesår: 2018
Ugeskrift for Retsvæsen U.2018B.68 The risk of the sold item during the consumer's exercise of the right of withdrawal. KARSTOFT, S. 01/01/1970
 • ISBN 9788757433029
  • Henvisning: ISBN 9788757433029
  • Titel: Consumer Contracts, with comments by Susanne Karstoft
  • Forfatter: KARSTOFT, S.
  • Offentliggørelsesår: 2018
ISBN 9788757433029 Consumer Contracts, with comments by Susanne Karstoft KARSTOFT, S. 01/01/1970

1-10 af 13 dokumenter  for "Retslitteratur"


Andet materiale

8 dokumenter fundet, viser alle  for "Andet materiale"

resultater pr. side, sorteret efter 
A preliminary statement of case no. 18/20405-3 The Consumer Ombudsman
Case no. Fre-18/11434-23 The Consumer Complaint Board
Case no. Fre-18/14282-24 The Consumer Complaint Board
Forbrugerklagenævnet 13/12/2017 Consumer Complaint Board
Forbrugerklagenævnet 2014 Consumer Complaint Board
Proposal for the Act on Consumer Agreements - Bill as proposed - 2013/1 LSF 39. Ministry of Justice
Report 1540 / 2013 submitted by the Ministry of Justice's Working Group on Implementation of the Consumer Rights Directive, 2013. Ministry of Justice
The Consumer Ombudsman's 2013-12-20 no. 9976 guidance on the Marketing Act section 6 - unsolicited contact with specific customers. The Consumer Ombudsman

8 dokumenter fundet, viser alle  for "Andet materiale"