Consumer Rights Directive (2011/83) - Latvija

Nacionālie tiesību akti

1-10 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Civillikums 28/01/1937 01/09/1992
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 07/12/1984
  • Spēkā stāšanās datums: 01/07/1985
Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 08/06/1994
  • Spēkā stāšanās datums: 18/06/1994
  • PDF: legislation336_lv.pdf
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994
 • Krimināllikums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/06/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/04/1999
Krimināllikums 17/06/1998 01/04/1999
 • Tūrisma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/09/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/1999
  • PDF: Tūrisma lik_lv.pdf
Tūrisma likums 17/09/1998 01/01/1999
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/04/1999
  • PDF: legislation141_lv.pdf
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 01/01/1999 01/04/1999
 • Tūrisma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/1999
  • PDF: legislation221_lv.pdf
Tūrisma likums 01/01/1999 01/01/1999
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18/03/1999 15/04/1999
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 18/05/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2000
  • PDF: MK not. 178_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 18/05/1999 01/01/2000

1-10 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”


Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti


Lietas

1-10 no 11 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
 • No. A 420647510
  • Nacionālais identifikators: No. A 420647510
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 9, 1.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā
  • Lēmuma datums: 02/10/2012
No. A 420647510 N/A Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 9, 1." Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā" 02/10/2012
 • No. 3-pk
  • Nacionālais identifikators: No. 3-pk
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 13, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 07/03/2014
No. 3-pk N/A Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 13, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 07/03/2014
 • No. E03-PTU-K223-11
  • Nacionālais identifikators: No. E03-PTU-K223-11
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 20/03/2014
No. E03-PTU-K223-11 N/A Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 20/03/2014
 • No. 8-pk
  • Nacionālais identifikators: No. 8-pk
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 16/05/2014
No. 8-pk N/A Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 16/05/2014
 • No. E03-PTU-K142-31
  • Nacionālais identifikators: No. E03-PTU-K142-31
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 15, 1. Chapter 1, Article 2, (7)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 09/10/2014
No. E03-PTU-K142-31 N/A Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 15, 1. Chapter 1, Article 2, (7)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 09/10/2014
 • A420588512
  • Nacionālais identifikators: A420588512
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Article 3, 1. Chapter 4, Article 22 Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā
  • Lēmuma datums: 10/03/2015
A420588512 N/A Chapter 1, Article 2, (k) Article 3, 1. Chapter 4, Article 22 Chapter 2, Article 5, 2." Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā" 10/03/2015
 • No.3-pk
  • Nacionālais identifikators: No.3-pk
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 7. Chapter 1, Article 2, (7)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 02/12/2015
No.3-pk N/A Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 7. Chapter 1, Article 2, (7)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 02/12/2015
 • No. 2-pk
  • Nacionālais identifikators: No. 2-pk
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (l) Chapter 1, Article 2, (7)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 21/01/2016
No. 2-pk N/A Chapter 3, Article 11, 1. Chapter 1, Article 2, (10) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (l) Chapter 1, Article 2, (7)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 21/01/2016
 • No. 13-pk
  • Nacionālais identifikators: No. 13-pk
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (9), (b) Chapter 1, Article 2, (8), (a) Chapter 5, Article 25 Chapter 3, Article 6, 1., (h) Article 6, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 02/05/2016
No. 13-pk N/A Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (9), (b) Chapter 1, Article 2, (8), (a) Chapter 5, Article 25 Chapter 3, Article 6, 1., (h) Article 6, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 02/05/2016
 • 12–pk
  • Nacionālais identifikators: 12–pk
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 1, Article 3, 6.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 06/03/2017
12–pk N/A Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 1, Article 3, 6." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 06/03/2017

1-10 no 11 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”


Juridiskā literatūra

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970
Dāvida Z. Ārpus uzņēmuma telpām noslēgto līgumu pazīmes, problēmjautājumi un to tiesiskās sekas. Jurista Vārds, 18.10.2016., No. 42 (945), pp. 14-17 Ārpus uzņēmuma telpām noslēgto līgumu pazīmes, problēmjautājumi un to tiesiskās sekas DĀVIDA, Z. 01/01/1970
 • Tiesu namu aģentūra
  • Atsauce: Tiesu namu aģentūra
  • Nosaukums: Contractual law. The second amended issue.
  • Autors: TORGĀNS, K.
  • Publicēšanas gads: 2018
Tiesu namu aģentūra Contractual law. The second amended issue. TORGĀNS, K. 01/01/1970
New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II: The 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21–22 October 2021, Riga. Collection of Research Papers. University of Latvia Press, Riga, pp. 521-531. Consumer Personal Data as a Payment – Implementation of Digital Content Directive in Poland and Latvia LUBASZ D.; DAVIDA Z. 01/01/1970

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”


Citi dokumenti

8 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Decision of the Office for the Protection of Consumer Rights, Case nº 21, 28 December 2018 Office for the Protection of Consumer Rights
Kas ir sliekšņa tirdzniecība Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
Kas patērētājam ir jāzina, slēdzot distances līgumu Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
Latvian citizens' knowledge of their consumer rights and experience of purchasing poor quality or unsafe goods/services. Results of a survey. Consumer Rights Protection Centre
Opinion of Latvian residents on financial provisions as well as bank and non-bank credit lenders. Results of a survey. Consumer Rights Protection Centre
Patērētāja tiesība atteikties no iegādātas preces vai pakalpojuma Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
Patērētāja tiesības, iegādājoties lietotu preci Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”
Patērētāja tiesības, iepērkoties internetā Latvijas Vestnesis, “Par likumu un valsti”

8 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”