Consumer Rights Directive (2011/83) - Finland

Nationell lagstiftning

1–10 av 18 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Lag om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 28/11/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1995
  • PDF: Lag om Paketresor_sv.pdf
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 16/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Konsumentskyddslag 16/12/1994 01/01/1995
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/12/2001
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/2002
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: in SW_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: Konsumentskyddslag_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/09/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008

1–10 av 18 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

3 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • 2013/455
  • Nationellt id-nummer: 2013/455
  • Vedertaget namn: MAO:605/14
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 8, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut i första instans
  • Beslutsdatum: 29/08/2014
2013/455 MAO:605/14 Chapter 3, Article 8, 1." Domstolsbeslut i första instans" 29/08/2014
 • 1102/33/2015
  • Nationellt id-nummer: 1102/33/2015
  • Vedertaget namn: Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 9, 1.
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 16/11/2015
1102/33/2015 Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu Chapter 3, Article 9, 1." Annat" 16/11/2015
 • 4865/36/2014
  • Nationellt id-nummer: 4865/36/2014
  • Vedertaget namn: Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 9, 1.
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 20/10/2016
4865/36/2014 Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu Chapter 3, Article 9, 1." Annat" 20/10/2016

3 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”


Doktrin

Inga träffar


Annat material

5 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Hemförsäljning
  • Titel: Hemförsäljning
  • Härrör från: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Hemförsäljning Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Hemförsäljning Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Webbhandel och övrig distansförsäljning Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Kunskap ökar säkerhet Several Government agencies
Näthandel samt postorder- och telefonförsjälning är distansförsjälning Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)

5 dokument hittades, visar alla  för ”Annat material”