Oběti trestných činů

Pokud jste se stali obětí trestného činu, máte řadu práv. Mohou to být práva v rámci řízení proti pachateli (trestní řízení) nebo práva na odškodnění, ochranu či podporu. Tato práva se v jednotlivých členských státech Evropské unie (EU) liší.