Ofre for forbrydelser

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, har du en række rettigheder. Det kan være under retssagen mod gerningsmanden (straffesagen) eller med hensyn til godtgørelse, beskyttelse eller bistand. Disse rettigheder varierer mellem de forskellige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU).