Θύματα αξιόποινων πράξεων

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται στη διαδικασία κατά του δράστη (ποινική διαδικασία) ή να αφορούν αποζημίωση, προστασία και συνδρομή. Τα δικαιώματα αυτά διαφέρουν μεταξύ των διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).