Žrtve kaznenih djela

Kao žrtva kaznenog djela imate niz prava.  Možete ih ostvariti u okviru sudskog postupka protiv počinitelja (kazneni postupak) ili u vidu naknade štete, zaštite ili pomoći. Ta se prava razlikuju među državama članicama Europske unije (EU).