Nusikaltimų aukos

Jei nukentėjote nuo nusikaltimo, turite įvairių teisių. Tai gali būti teisės, susijusios su galimybe iškelti nusikaltėliui (baudžiamąją) bylą arba reikalauti žalos atlyginimo, apsaugos ar pagalbos. Šios teisės įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse skiriasi.