Noziedzīgos nodarījumos cietušie

Ja noziedzīga nodarījuma dēļ jums ir nodarīts kaitējums, varat izmantot savas tiesības. Tās attiecas gan uz kriminālo tiesvedību pret likumpārkāpēju (kriminālprocesu), gan uz kompensācijām, aizsardzību un palīdzību. Šīs tiesības dažādās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs atšķiras.