Obete trestného činu

Ak ste utrpeli škodu v dôsledku trestného činu, máte niekoľko práv. Môže to byť v rámci konania proti páchateľovi (trestné konanie) alebo pokiaľ ide o náhradu škody, ochranu a pomoc. Tieto práva sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ) líšia.