Žrtve kaznivih dejanj

Če postanete žrtev kaznivega dejanja, imate številne pravice, in sicer v postopku proti storilcu (kazenski postopek) ali v zvezi z odškodnino, zaščito in pomočjo. Te pravice se med državami članicami Evropske unije (EU) razlikujejo.