Brottsoffer

Om du blivit offer för ett brott har du ett antal rättigheter.  Både inom ramen för det straffrättsliga förfarandet mot gärningsmannen och i fråga om ersättning, skydd och bistånd. Dessa rättigheter skiljer sig åt i Europeiska unionens (EU) olika medlemsstater.