Kárenyhítés

Az Európai Unióban (EU) a bűncselekmények áldozatai az elszenvedett sérülésekért és/vagy károkért kárenyhítést kaphatnak, tekintet nélkül arra, hogy a bűncselekményt az EU területén belül hol követték el.

A bűncselekmények áldozatai az Európai Unióban (EU) kárenyhítést kaphatnak az elszenvedett sérülések vagy károk után tekintet nélkül arra, hogy az EU területén hol került sor a bűncselekmény elkövetésére.

Minden uniós tagállam saját rendszerrel rendelkezik az áldozatok bűncselekmény következményeként elszenvedett kára enyhítésére.

Bűncselekmények sértettjeként Önnek kétféle kárenyhítési mód áll rendelkezésére: a büntetőeljárás keretében kártérítést igényelhet az elkövetőtől vagy kártalanítást igényelhet az államtól (a kártalanításért felelős hatóságtól vagy bármely más illetékes szervezettől az országban).

Kártérítési igény érvényesítése az elkövetővel szemben

Kattintson a linkre további információkért az elkövetővel szembeni kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatosan a per (büntetőeljárás) során.

Bűncselekmény sértettjeként Önt más jogok is megilletik a per során (válassza ki a következő oldalon található megfelelő országzászlót, majd kattintson a „Jogaim a tárgyalás során” linkre).

Kártalanítás igénylése az államtól (a kártalanításért felelős hatóságtól vagy más szervezettől)

A vonatkozó uniós jogi eszköz a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelv.

A kárenyhítésről szóló irányelv előírja, hogy minden uniós tagállam hozzon létre nemzeti kárenyhítési rendszert az erőszakos nemzetközi bűncselekmények áldozatainak kártalanítására. E jogszabály szerint a nemzetközi erőszakos bűncselekmények valamennyi áldozata hozzájut azon ország nemzeti kárenyhítési rendszeréhez, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.

Az egyes uniós tagállamokban rendelkezésre álló kárenyhítési rendszerekről itt talál több információt. Kattintson azon ország zászlójára, amelynek területén a bűncselekményt elkövették. Ezen országtól Ön akkor kérhet kárenyhítést, ha Ön annak területén él (nemzeti ügy) vagy ha Ön egy másik uniós tagállamban él (határon átnyúló ügy).

Határon átnyúló ügyek

A határon átnyúló ügyekben a nemzetközi erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéshez jutását elősegítendő az uniós jog együttműködési rendszert állított fel a nemzeti hatóságok között:

  • Amennyiben Ön külföldi tartózkodása idején (nem a lakóhelyét jelentő uniós tagállamban) bűncselekmény áldozatává vált, kérelmet nyújthat be a lakóhelye szerinti uniós tagállam támogató hatóságához (A Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza az oldal alján keresőeszközt biztosít valamennyi uniós tagállamban az illetékes hatóság megtaláláshoz. Válassza ki a „Támogató hatóság”-ot az illetékesség típusához.).
    A határon átnyúló ügyekben megteendő lépésekhez itt talál további információkat.
  • A támogató hatóság lefordítja és továbbítja a kérelmet a bűncselekmény elkövetési helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatóságához (az Igazságügyi Atlaszban válassza ki a „Döntéshozó hatóság”-ot az illetékesség típusához). A döntéshozó hatóság felelős a kérelem elbírálásáért és a kárenyhítés kifizetéséért.
  • Kattintson a linkre további információkért arról, hogy az Ön kérelmét miként bírálja el a döntéshozó hatóság a bűncselekmény elkövetése helye szerinti uniós tagállamban.
  • A támogató és a döntéshozó hatóságok az általuk elfogadott nyelveken kommunikálnak egymással (A megnyíló oldalon kattintson a vonatkozó országra az adott ország által elfogadott nyelvekre vonatkozó információkért.).

A támogató és a döntéshozó hatóságokat a nemzeti központi kapcsolattartó pontok segítik (az Igazságügyi Atlaszban válassza ki a „Központi kapcsolattartó pont”-ot az illetékesség típusáért), akiknek feladata a határon átnyúló ügyekben a hatóságok közötti együttműködés előmozdítása, támogatás biztosítása és megoldások keresése.

Utolsó frissítés: 08/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.