Žalos atlyginimas

Nusikaltimų aukos Europos Sąjungoje gali pasinaudoti teise į žalos atlyginimą dėl sužalojimų ir (arba) patirtų nuostolių, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Nukentėję nuo nusikaltimo asmenys Europos Sąjungoje (ES) gali gauti kompensaciją už patirtus sužalojimus ir (arba) žalą, neatsižvelgiant į tai, kur Europos Sąjungoje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Kiekviena ES šalis turi savo kompensacijų už nusikaltimais padarytą žalą nukentėjusiems nuo nusikaltimo asmenims sistemą.

Jums, kaip nukentėjusiam nuo nusikaltimo asmeniui, yra du kompensavimo būdai: galite prašyti kompensacijos iš nusikalstamą veiką padariusio asmens baudžiamajame procese arba galite prašyti kompensacijos iš valstybės (kompensavimo institucijos arba kitos atsakingos šalies įstaigos).

Kompensacijos prašymas iš nusikalstamą veiką padariusio asmens

Daugiau informacijos apie tai, kaip prašyti kompensacijos iš nusikalstamą veiką padariusio asmens teismo procese (baudžiamajame procese), rasite čia.

Kaip nukentėjęs nuo nusikaltimo asmuo taip pat turite kitų teisių teismo procese (puslapyje, į kurį pateikta nuoroda, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą ir spustelėkite nuorodą „Mano teisės teismo procese“).

Kompensacijos prašymas iš valstybės (kompensavimo institucijos arba kitos atsakingos šalies įstaigos)

Tam skirta ES teisės priemonė yra 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms.

Direktyvoje dėl kompensacijų nustatyta, kad kiekvienoje ES šalyje turi būti sukurta nacionalinė kompensacijų visiems nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims sistema. Pagal šį teisės aktą visi nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų nukentėję asmenys turi turėti prieigą prie nacionalinės kompensacijų sistemos šalyje, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas.

Daugiau informacijos apie kompensacijų sistemą kiekvienoje ES šalyje rasite čia. Spustelėkite ant šalies, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, vėliavos. Galite prašyti valstybės kompensacijos iš šalies, jeigu esate tos šalies gyventojas (nacionalinė byla), arba, jeigu gyvenate kitoje ES šalyje (tarpvalstybinio pobūdžio byla).

Tarpvalstybinio pobūdžio bylos

Siekiant padėti nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims siekti kompensacijos tarpvalstybinio pobūdžio bylose, ES teisėje sukurta nacionalinių institucijų bendradarbiavimo sistema:

  • jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo būdami užsienyje (ES šalyje, kurioje negyvenate), galite pateikti prašymą ES šalies, kurioje gyvenate, padedančiajai institucijai (Teisminio atlaso civilinėse bylose puslapio apačioje yra paieškos priemonė atitinkamai kiekvienos ES šalies institucijai ieškoti. Pagal kompetencijos rūšį pasirinkite „padedančiąją instituciją“).
    Daugiau informacijos apie veiksmus, kurių reikia imtis tarpvalstybinio pobūdžio bylų atveju, rasite čia.
  • Padedančioji institucija išverčia prašymą ir jį perduoda sprendžiančiajai institucijai ES šalyje, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas (Teisminiame atlase pagal kompetencijos rūšį pasirinkite „sprendžiančioji institucija“). Sprendžiančioji institucija yra atsakinga už prašymo įvertinimą ir kompensacijos mokėjimą.
  • Spustelėję nuorodą rasite daugiau informacijos apie tai, kaip ES šalies, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, sprendžiančioji institucija įvertins jūsų prašymą.
  • Padedančioji ir sprendžiančioji institucijos tarpusavyje bendrauja sutartomis priimtinomis kalbomis (norėdami sužinoti apie sutartas priimtinas šalies kalbas, atsivėrusiame puslapyje spustelėkite ant atitinkamos šalies vėliavos).

Padedančiosioms ir sprendžiančiosioms institucijos talkina nacionalinės centrinės ryšių palaikymo atstovybės (Teisminiame atlase pagal kompetencijos rūšį pasirinkite nuorodą „centrinės ryšių palaikymo atstovybės“), kurių užduotis – skatinti institucijų bendradarbiavimą, teikti pagalbą ir ieškoti sprendimų tarpvalstybiniais atvejais.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.