Kompensācija

Noziegumos cietušie Eiropas Savienībā (ES) var saņemt kompensāciju par gūtajiem miesas bojājumiem un/vai ciestajiem zaudējumiem neatkarīgi no tā, kurā ES vietā noziegums izdarīts.

Noziegumos cietušie Eiropas Savienībā (ES) var saņemt kompensāciju par gūtajiem miesas bojājumiem un/vai ciestajiem zaudējumiem neatkarīgi no tā, kur ES teritorijā noziegums izdarīts.

Katrā ES dalībvalstī ir sava sistēma, kā kompensēt noziegumos cietušajiem radīto kaitējumu.

Ja esat noziegumā cietušais, varat pieprasīt kompensāciju divējādi: no likumpārkāpēja kriminālprocesā vai no valsts (no iestādes, kas ir atbildīga par kompensācijas izmaksāšanu, vai no citas kompetentās iestādes attiecīgajā valstī).

Kompensācijas pieprasīšana no likumpārkāpēja

Noklikšķiniet uz saites, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja tiesas procesā (kriminālprocesā).

Kā noziegumā cietušajam jums ir arī citas tiesības tiesas procesā (izvēlieties attiecīgās valsts karogu rezultātu lapā un noklikšķiniet uz saites “Manas tiesības tiesas procesā”).

Kompensācijas pieprasīšana no valsts (iestādes, kas ir atbildīga par kompensācijas izmaksāšanu, vai citas iestādes)

Attiecīgais ES tiesību instruments ir Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem.

Saskaņā ar Direktīvu par kompensāciju katrai ES dalībvalstij jāizveido valsts sistēma, kas garantē kompensāciju visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem. Saskaņā ar šo tiesību aktu visiem tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem ir pieejama valsts kompensācijas sistēma valstī, kuras teritorijā izdarīts noziegums.

Jūs varat iegūt plašāku informāciju par katrā ES dalībvalstī pieejamajām kompensācijas sistēmām. Noklikšķiniet uz tās valsts karoga, kurā izdarīts noziegums. Jūs varat pieprasīt kompensāciju no minētās valsts, ja esat tās iedzīvotājs (valsts lieta) vai dzīvojat citā ES dalībvalstī (pārrobežu lieta).

Pārrobežu lietas

Lai palīdzētu tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem saņemt kompensāciju pārrobežu lietās, ar ES tiesību aktiem ir izveidota valstu iestāžu sadarbības sistēma.

  • Ja esat cietis noziegumā, atrodoties ārzemēs (ES dalībvalstī, kurā jūs nedzīvojat), jūs varat iesniegt pieteikumu savas dzīvesvietas dalībvalsts palīgiestādē (Eiropas tiesiskās sadarbības atlantā civillietās lapas apakšējā daļā ir meklēšanas rīks, ar kura palīdzību var atrast attiecīgo iestādi katrā ES dalībvalstī. Izvēlieties kompetences veidu “Palīgiestāde”).
    Lai iegūtu plašāku informāciju par darbībām, kas veicamas pārrobežu lietās, noklikšķiniet šeit.
  • Palīgiestāde pārtulko pieteikumu un nosūta to lēmējiestādei dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums (Tiesiskās sadarbības atlantā izvēlieties kompetences veidu “Lēmējiestāde”). Lēmējiestāde atbild par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu.
  • Noklikšķiniet uz saites, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā lēmējiestāde ES dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums, izvērtēs jūsu pieteikumu.
  • Palīgiestāde un lēmējiestādes savstarpēji sazinās valodās, kuras tās ir vienojušās pieņemt, (lapā, kas atveras, noklikšķiniet uz attiecīgās valsts karoga, lai uzzinātu, kādās valodās šajā valstī tiek pieņemta informācija).

Palīgiestādēm un lēmējiestādēm palīdz valstu centrālie kontaktpunkti (Tiesiskās sadarbības atlantā izvēlieties kompetences veidu “Centrālais kontaktpunkts”), kuru uzdevums ir veicināt sadarbību starp iestādēm, sniegt palīdzību un meklēt risinājumus pārrobežu situācijās.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.