Despăgubire

În Uniunea Europeană (UE), victimele infracțiunilor pot obține despăgubiri pentru vătămările și/sau prejudiciile suferite, indiferent de locul în care a fost săvârșită infracțiunea pe teritoriul UE.

În Uniunea Europeană (UE), victimele infracțiunilor pot obține despăgubiri pentru vătămările și/sau prejudiciile suferite, indiferent de locul în care a fost săvârșită infracțiunea pe teritoriul UE.

Fiecare stat membru al UE are propriul său sistem de despăgubire a victimelor pentru prejudiciile pe care le-au suferit ca urmare a faptului că au fost victima unei infracțiuni.

Ca victimă a unei infracțiuni aveți la dispoziție două căi pentru a obține despăgubiri: puteți solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii în cadrul unei acțiuni penale sau puteți solicita despăgubiri din partea statului (din partea autorității responsabile cu acordarea de despăgubiri sau din partea oricărui alt organism competent al țării în cauză).

Solicitarea de despăgubiri din partea autorului infracțiunii

Faceți clic pe link pentru mai multe informații cu privire la modul de depunere a unei cereri prin care se solicită despăgubiri din partea autorului infracțiunii în cursul unui proces (în cursul acțiunii penale).

Ca victimă a unei infracțiuni, mai aveți și alte drepturi în timpul procesului (în pagina afișată, selectați drapelul țării respective și apoi faceți clic pe „Drepturile mele în timpul procesului”).

Solicitarea de despăgubiri din partea statului (autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri sau orice alt organism)

Instrumentul relevant din legislația UE este Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității.

Directiva privind despăgubirea prevede obligația ca fiecare stat membru al UE să instituie un sistem național de despăgubire a victimelor tuturor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență. În conformitate cu acest act legislativ, toate victimele infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență au acces la sistemul național de despăgubire în statul pe al cărui teritoriu a fost săvârșită infracțiunea.

Puteți obține informații suplimentare cu privire la sistemele de despăgubire care există în fiecare stat membru al UE. Faceți clic pe drapelul țării în care a fost comisă infracțiunea. Puteți solicita acestei țări să vă acorde compensații din partea statului dacă aveți reședința pe teritoriul său (caz național) sau dacă locuiți într-un alt stat membru al UE (caz transfrontalier).

Cazuri transfrontaliere

Pentru a ajuta victimele infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență să aibă acces la despăgubiri în cazurile transfrontaliere, legislația UE stabilește un sistem de cooperare între autoritățile naționale:

  • Dacă sunteți victima unei infracțiuni în timp ce vă aflați în străinătate (într-un stat membru al UE în care nu locuiți), puteți depune cererea la autoritatea responsabilă cu asistența din statul membru al UE în care locuiți (În Atlasul judiciar în materie civilă, în partea de jos a paginii există un instrument de căutare cu ajutorul căruia puteți identifica autoritatea competentă din fiecare stat membru al UE. Selectați „autoritatea responsabilă cu asistența” pentru tipul de competență).
    Pentru mai multe informații cu privire la etapele care trebuie parcurse în cazurile transfrontaliere, faceți clic aici.
  • Autoritatea responsabilă cu asistența traduce cererea și o transmite autorității de decizie din statul membru al UE în care a fost comisă infracțiunea (În Atlasul judiciar, selectați „autoritatea de decizie” pentru tipul de competență). Autoritatea de decizie este responsabilă cu evaluarea cererii și plata despăgubirilor.
  • Faceți clic pe link pentru informații suplimentare cu privire la modul în care cererea dumneavoastră va fi evaluată de către autoritatea de decizie din statul membru al UE în care a fost comisă infracțiunea.
  • Autoritățile responsabile cu asistența și autoritățile de decizie comunică în limbile pe care le-au acceptat (În pagina care se deschide, faceți clic pe drapelul țării respective pentru informații cu privire la limbile acceptate de aceasta).

Autoritățile responsabile cu asistența și autoritățile de decizie beneficiază de sprijinul punctelor de contact centrale naționale (în Atlasul judiciar, selectați „punct de contact central” pentru tipul de competență), al căror rol este să promoveze cooperarea dintre autorități, să ofere asistență și să caute soluții în situații transfrontaliere.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.