Odškodnina

Žrtve kaznivih dejanj v Evropski uniji (EU) lahko dobijo odškodnino za utrpele poškodbe in/ali škodo ne glede na to, kje v EU je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Žrtve kaznivih dejanj v Evropski uniji (EU) lahko dobijo odškodnino za utrpele poškodbe in/ali škodo ne glede na to, kje v EU je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Vsaka država EU ima svoj sistem, ki žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja odškodnino za škodo, ki so jo utrpele.

Kot žrtev kaznivega dejanja lahko odškodnino uveljavljate na dva načina: lahko jo med kazenskim postopkom zahtevate od storilca kaznivega dejanja ali pa jo zahtevate od države (od organa za odškodnine ali katerega koli drugega ustreznega organa v državi).

Uveljavljanje odškodnine od storilca kaznivega dejanja

Na tej povezavi je na voljo več informacij o tem, kako zahtevati odškodnino od storilca kaznivega dejanja med sojenjem (kazenskim postopkom).

Kot žrtev kaznivega dejanja imate tudi druge pravice med sojenjem (izberite zastavico ustrezne države in kliknite na „Moje pravice med sojenjem“).

Uveljavljanje odškodnine od države (od organa za odškodnine ali katerega koli drugega organa)

Zadevni instrument zakonodaje EU je Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.

Direktiva o odškodnini določa, da mora vsaka država EU vzpostaviti nacionalno shemo odškodnin za žrtve nasilnih naklepnih kaznivih dejanj. V skladu s tem zakonodajnim aktom imajo vse žrtve nasilnih naklepnih kaznivih dejanj dostop do nacionalne odškodninske sheme v državi, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Tukaj so na voljo informacije o odškodninskih shemah v državah EU. Kliknite na zastavico države, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Odškodnino lahko v tej državi zahtevate, če prebivate bodisi v tej državi (nacionalni primer) bodisi v drugi državi EU (čezmejni primer).

Čezmejni primeri

Da bi se žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj olajšal dostop do odškodnine v čezmejnih primerih, je bil z zakonodajo EU vzpostavljen sistem sodelovanja med nacionalnimi organi:

  • Če postanete žrtev kaznivega dejanja v tujini (v državi EU, v kateri ne prebivate), lahko zahtevo vložite pri pomožnem organu v državi, v kateri prebivate (pravosodni atlas za civilne zadeve ima na dnu strani iskalnik za iskanje ustreznih organov v vsaki državi EU. Pri vrsti pristojnosti izberite „pomožni organ“).
    Tukaj je na voljo več informacij o tem, kako je treba ravnati v čezmejnih primerih.
  • Pomožni organ zahtevo prevede in posreduje organu za odločanje v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (v pravosodnem atlasu pri vrsti pristojnosti izberite „organ za odločanje“). Organ za odločanje je odgovoren za proučitev zahteve in izplačilo odškodnine.
  • Več informacij o tem, kako bo organ za odločanje v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno, proučil vašo zahtevo.
  • Pomožni organi in organi za odločanje med seboj komunicirajo v jezikih, ki so za njih sprejemljivi (na strani, ki se odpre, kliknite na zastavico ustrezne države za informacije o jezikih, ki so v državi sprejemljivi).

Pomožnim organom in organom za odločanje pomagajo nacionalne osrednje kontaktne točke (v pravosodnem atlasu pri vrsti pristojnosti izberite „Osrednja kontaktna točka“), katerih naloga je spodbujanje sodelovanja med organi, nudenje pomoči in iskanje rešitev v čezmejnih primerih.

Zadnja posodobitev: 08/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.