Nástroje pro soudy a právníky

Evropská unie (EU) pracuje na usnadnění přeshraničních výměn mezi soudy a právními odborníky. Vytvořila právní nástroje, aby došlo k zrychlení přeshraničních řízení, k zohlednění rozhodnutí v trestněprávních věcech vynesených v jiném členském státě a k používání informačních technologií s cílem přiblížit občanům a právním odborníkům soudní systémy jednotlivých členských států.

Tato část portálu nabízí právním odborníkům právní nástroje, které usnadňují přeshraniční řízení v oblasti občanského, obchodního a trestního práva. Naleznete zde informace o:

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.