Redskaber til brug for domstole og jurister

Den Europæiske Union (EU) gør det lettere at foretage grænseoverskridende informationsudveksling mellem domstole og aktører i retsvæsenet. Der er nu indført retlige instrumenter, som gør det muligt at fremskynde grænseoverskridende retssager, tage hensyn til strafferetlige afgørelser i en anden medlemsstat eller anvende informationsteknologi for at lette adgangen til andre medlemsstaters retssystemer for borgere og aktører i retsvæsenet.

I dette afsnit på portalen kan aktører i retsvæsenet få adgang til de retlige instrumenter, der letter grænseoverskridende procedurer i civil-, handels- og straffesager. Her findes oplysninger om:

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.