Tuomioistuinten ja oikeusalan ammattilaisten käyttöön tarkoitetut apuvälineet

Euroopan unioni (EU) pyrkii helpottamaan tuomioistuinten ja oikeusalan ammattilaisten välistä tiedonkulkua valtioiden rajojen yli. Tätä varten on annettu säädöksiä, jotta olisi mahdollista nopeuttaa rajat ylittäviä menettelyjä, ottaa huomioon toisessa jäsenvaltiossa tehdyt rikosoikeudelliset päätökset ja antaa kansalaisille ja oikeusalan ammattilaisille mahdollisuus tutustua jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin tietotekniikan avulla.

Tässä osiossa oikeusalan ammattilaisille on tarjolla tietoa säädöksistä, jotka helpottavat valtioiden rajat ylittäviä menettelyjä siviili- ja kauppaoikeuden sekä rikosoikeuden alalla. Tietoa on tarjolla seuraavista:

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.