Instrumenten voor rechtbanken en beoefenaars van juridische beroepen

De Europese Unie (EU) werkt aan de vereenvoudiging van grensoverschrijdende uitwisselingen tussen rechtbanken en tussen rechtsbeoefenaars. Er is wetgeving tot stand gebracht om grensoverschrijdende procedures te versnellen, rekening te houden met strafrechtelijke beslissingen in een andere lidstaat of gebruik te maken van informatietechnologie, met als doel de gerechtelijke stelsels van de lidstaten dichter bij de burger en de rechtsbeoefenaars te brengen.

Via dit deel van de portal kunnen rechtsbeoefenaars beschikken over wetgevingsinstrumenten die grensoverschrijdende procedures in burgerlijke, handels- en strafzaken vergemakkelijken. U vindt hier uitleg over:

Laatste update: 06/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.