Narzędzia dla sądów i prawników

Unia Europejska (UE) pracuje nad ułatwieniem wymiany transgranicznej między sądami i między przedstawicielami zawodów prawniczych. Wprowadzono instrumenty legislacyjne, które mają umożliwić przyspieszenie postępowań transgranicznych, uwzględnienie wydanych w innym państwie członkowskim orzeczeń w sprawach karnych czy też stosowanie technologii informatycznych w celu przybliżenia systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich obywatelom i przedstawicielom zawodów prawniczych.

Omawiana sekcja portalu udostępnia przedstawicielom zawodów prawniczych instrumenty legislacyjne w celu uproszczenia postępowań transgranicznych zarówno w sprawach cywilnych i handlowych jak i w sprawach karnych. Dostępne są tam wyjaśnienia w zakresie:

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.