Opće informacije

U pogledu korištenja videokonferencijom u prekograničnim predmetima istraživanja su pokazala da su s tehničkog gledišta videokonferencijski sustavi koji se upotrebljavaju u različitim državama članicama interoperabilni.  U nekoliko država članica oprema za održavanje videokonferencija dostupna je u većini sudnica. S obzirom na nepostojanje tehničkih prepreka potrebno je posvetiti veću pozornost povećanju informiranosti o mogućnostima korištenja videokonferencijama te izradi praktičnih alata za olakšavanje njihova održavanja.

U tu svrhu u ovom odjeljku možete pronaći sljedeće informacije:

  • informacije o općoj politici u vezi s održavanjem videokonferencija;
  • brošuru Vijeća Europske unije s općim informacijama o pravnom okviru, tehničkim pitanjima i dobroj praksi u održavanju prekograničnih videokonferencija – vidjeti priloženi dokument;
  • priručnik s detaljnim informacijama za pravne stručnjake (suce, sudske službenike, tehničko osoblje sudova itd.);
  • izvođenje dokaza putem videokonferencije;
  • informacije o opremi u državama članicama koja pravnim stručnjacima omogućuje da provjere je li im oprema za održavanje videokonferencija dostupna na nekom sudu u drugoj državi članici (informacije u ovom odjeljku temelje se na podacima ministarstava pravosuđa u državama članicama);
  • dinamične obrasce koji se trenutačno odnose samo na prekogranične postupke u građanskim i trgovačkim stvarima u skladu s Uredbom Vijeća od 28. svibnja 2001. (vidjeti zakonodavni okvir). Koristeći se tim obrascima sud koji upućuje zahtjev može putem interneta ispuniti zahtjev, provjeriti je li u potpunosti ispunjen, te ga otisnuti, spremiti, prevesti na jezik zamoljenog suda te dostaviti elektroničkom poštom;
  • rezultate projekta „Višeobrazna inicijativa za bolje vođenje prekograničnih videokonferencija” koji su provele države članice u stručnoj skupini za videokonferencije uz financiranje iz programa Pravosuđe. Cilj je projekta bio promicanje praktične upotrebe i dijeljenja najbolje prakse i stručnog znanja o prekograničnim videokonferencijama. Od njega će koristi imati suci, tužitelji i sudski službenici iz država članica koje sudjeluju u prekograničnim predmetima te tehničko osoblje zaduženo za planiranje i podršku u održavanju videokonferencija.

Povezani prilozi

Brošura PDF (3073 Kb) en

Preporuke Vijeća – „Promicanje uporabe i razmjene najbolje prakse kod prekograničnih videokonferencija u području pravosuđa u državama članicama i na razini EU-a”

Završno izvješće  PDF (1210 Kb) en radne skupine Vijeća za e-pravo (e-pravosuđe) – stručne skupine za videokonferencije (prilozi u nastavku)

Rezultati projekta „Višeobrazna inicijativa za bolje vođenje prekograničnih videokonferencija”  ZIP (2019 Kb) en

Praktični priručnik za primjenu Uredbe o izvođenju dokaza  PDF (74 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.