Bendroji informacija

Vaizdo konferencijų tarpvalstybinėse bylose organizavimo tyrimų rezultatai rodo, kad skirtingų valstybių narių naudojamos vaizdo konferencijų sistemos suderinamos techniškai. Keliose valstybėse narėse vaizdo konferencijų įranga plačiai naudojama teismo posėdžių salėse. Jei nėra jokių techninių kliūčių, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama informavimui apie galimybę naudoti vaizdo konferencijas ir praktinių priemonių, kuriomis palengvinamas vaizdo konferencijų rengimas, kūrimui.

Todėl šiame skyriuje pateikiama tokia informacija:

  • informacija apie bendrąją vaizdo konferencijų rengimo tvarką;
  • Europos Sąjungos Ministrų Tarybos parengta brošiūra, kurioje pateikta bendra informacija apie teisinę sistemą, techninius klausimus ir geriausią praktiką, susijusius su tarpvalstybinių vaizdo konferencijų rengimu. Žr. pridedamą dokumentą;
  • vadovas, kuriame pateikta daugiau informacijos specialistams (pvz., teisėjams, teismų sekretoriams ir teismų techniniams darbuotojams);
  • Parodymų išklausymas per vaizdo konferenciją;
  • informacija apie nacionalines priemones, iš kurių specialistai gali sužinoti, ar konkretus kitos valstybės narės teismas turi vaizdo konferencijų įrangą (šiame skyriuje esanti informacija paremta visų valstybių narių Teisingumo ministerijų pateiktais duomenimis);
  • dinaminės formos, kurios šiuo metu susijusios tik su tarpvalstybiniu civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procesu, remiantis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentu (žr. teisinę sistemą). Prašantysis teismas gali, pasinaudodamas šiomis formomis, internetu pateikti prašymą, patikrinti, ar prašymas išsamus, atspausdinti, išsaugoti, išversti į teismo, kuriam pateikiamas prašymas, kalbą ir elektroniniu paštu išsiųsti šiuos dokumentus;
  • Įvairiapusės tarpvalstybinių vaizdo konferencijų gerinimo iniciatyvos, kurią įgyvendino valstybės narės, dalyvaujančios Vaizdo konferencijų ekspertų darbo grupėje, kuri buvo finansuota iš Teisingumo programos, rezultatai. Projekto tikslas buvo praktiškai pasinaudoti ir pasidalyti tarpvalstybinių vaizdo konferencijų rengimo patirtimi. Projektas yra orientuotas į valstybių narių teisėjus, prokurorus ir teismų tarnautojus, dirbančius su tarpvalstybinėmis bylomis, taip pat techninius darbuotojus, planuojančius ir rengiančius vaizdo konferencijas.

Susiję priedai

Brošiūra  PDF (3073 Kb) en

Tarybos rekomendacijos „Tarpvalstybinių vaizdo konferencijų naudojimo teisingumo srityje ir dalijimosi šios srities geriausios praktikos pavyzdžiais skatinimas valstybėse narėse ir ES lygiu“

Tarybos e. teisingumo darbo grupės galutinė ataskaita  PDF (1210 Kb) en –- ekspertų išvados dėl vaizdo: konferencijų (toliau pridedami priedai):

Įvairiapusės tarpvalstybinių vaizdo konferencijų gerinimo iniciatyvos rezultatai ZIP (2019 Kb) en

Vadovas, kaip taikyti Reglamementą dėl prodyumų paėmimo  PDF (74 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 09/07/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.